راهنمایی راهنمایی

دسترسی خارج از دانشگاه

 برای دسترسی به پایگاههای اطلاعاتی فارسی و لاتین خارج از محیط دانشگاه، از بخش دسترسی خارج از دانشگاه استفاده نمایید .کاربرانی می توانند به بخش دسترسی خارج از مرکز دسترسی داشته باشند که عضو پورتال کتابخانه دیجیتال باشند. پس از عضویت در پورتال کتابخانه به کتابخانه مراجعه کنید و یا به شماره 38041 داخلی 1400  تماس حاصل نمایید تا دسترسی شما برای استفاده از پایگاهها فعال شود

دسترسی از داخل دانشگاه

منظور پایگاههایی است که تمامی اساتید و دانشجویان ( کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی) می توانند از تمامی پردیس های دانشگاه و از طریق کلیه پایانه های موجود در آن، جستجو کرده و منابع مورد نیاز خود را دریافت کنند.

*** *** *** ***

دسترسی به پایگاههای اطلاعاتی لاتین از طریق سامانه جستجوی یکپارچه گیگالیب (کتابخانه دیجیتالی گیگا( بدون نیاز به نام کاربری و کلمه عبور در داخل دانشگاه امکان پذیر است.  دسترسی خارج از دانشگاه گیگالیب به دو شیوه درخواست مقاله باDOI  و URL مقالات و صرفا از طریق ایمیل دانشگاهی با پسوند"@imamreza.ac.ir " امکان پذیر می باشد.

همچنین جستجوی یکپارچه  از طریق نام کاربری و به صورت محدود، امکان پذیر شده است. برای درخواست استفاده از سامانه جستجوی یکپارچه کتابخانه دیجیتالی گیگالیب خارج از دانشگاه، فرم درخواست نام کاربری گیگالیب برای استفاده خارج از دانشگاه (فقط مخصوص دانشجویان غیر مشهدی) را تکمیل و ارسال نمایید. نام کاربری و رمز عبور حداکثر تایک هفته به پست الکترونیک شما ارسال خواهد شد.

 

   

اشتراک منابع اینترنتی خارجی(دسترسی خارج از دانشگاه) اشتراک منابع اینترنتی خارجی(دسترسی خارج از دانشگاه)

شما نقش لازم برای دسترسی به اين پرتلت را نداريد