قابل توجه دانشجویان محترم

ساعت کاری کتابخانه در تعطیلات بین دو ترم از تاریخ 96/11/4 لغایت 96/11/12 به صورت یک شیفت از ساعت 7:30 الی 14:15 می باشد.

 
انواع مدارک
سال نشر
کتابشناختي
کتابشناختي داراي منابع ديجيتال
 
مرور بر اساس :
مرور :
 
پایان نامه فارسی(تعداد بازدید : 2659) کتاب فارسی(تعداد بازدید : 2474)
لوح فشرده فارسی(تعداد بازدید : 2443) کتاب لاتین(تعداد بازدید : 2438)
پایان نامه لاتین(تعداد بازدید : 2304) نشریات فارسی(تعداد بازدید : 2290)
لوح فشرده لاتین(تعداد بازدید : 2157)
 
پایان نامه فارسی الکترونیکی(تعداد بازدید : 2839) پایان نامه لاتین الکترونیکی(تعداد بازدید : 2470)
کتاب فارسی الکترونیکی(تعداد بازدید : 2463) کتاب لاتین الکترونیکی(تعداد بازدید : 2235)
 
سال
ماه
فروردين اردیبهشت خرداد
تير مرداد شهريور
مهر آبان آذر
دي بهمن اسفند