مرور بر اساس نوع مدرک

  • کتابخانه مرکزی
 پایان نامه فارسی (تعداد بازدید : 9359)  کتاب فارسی (تعداد بازدید : 9180)
 کتاب لاتین (تعداد بازدید : 9054)  لوح فشرده فارسی (تعداد بازدید : 8947)
 پایان نامه لاتین (تعداد بازدید : 8935)  نشریات فارسی (تعداد بازدید : 8787)
 لوح فشرده لاتین (تعداد بازدید : 8612)
 
تعداد کل بازدیدها:  62874