مرور بر اساس نوع مدرک

  • کتابخانه مرکزی
 پایان نامه فارسی (تعداد بازدید : 2268)  کتاب فارسی (تعداد بازدید : 2146)
 لوح فشرده فارسی (تعداد بازدید : 2109)  کتاب لاتین (تعداد بازدید : 2084)
 نشریات فارسی (تعداد بازدید : 1978)  پایان نامه لاتین (تعداد بازدید : 1974)
 لوح فشرده لاتین (تعداد بازدید : 1830)
 
تعداد کل بازدیدها:  14389