مرور بر اساس نوع مدرک

  • کتابخانه مرکزی
 پایان نامه فارسی (تعداد بازدید : 2413)  کتاب فارسی (تعداد بازدید : 2241)
 لوح فشرده فارسی (تعداد بازدید : 2195)  کتاب لاتین (تعداد بازدید : 2167)
 نشریات فارسی (تعداد بازدید : 2054)  پایان نامه لاتین (تعداد بازدید : 2049)
 لوح فشرده لاتین (تعداد بازدید : 1919)
 
تعداد کل بازدیدها:  15038