مرور بر اساس نوع مدرک

  • کتابخانه مرکزی
 پایان نامه فارسی (تعداد بازدید : 3799)  کتاب فارسی (تعداد بازدید : 3616)
 کتاب لاتین (تعداد بازدید : 3569)  لوح فشرده فارسی (تعداد بازدید : 3567)
 نشریات فارسی (تعداد بازدید : 3428)  پایان نامه لاتین (تعداد بازدید : 3384)
 لوح فشرده لاتین (تعداد بازدید : 3137)
 
تعداد کل بازدیدها:  24500