مرور بر اساس نوع مدرک

  • کتابخانه مرکزی
 پایان نامه فارسی (تعداد بازدید : 10739)  کتاب فارسی (تعداد بازدید : 10647)
 کتاب لاتین (تعداد بازدید : 10356)  لوح فشرده فارسی (تعداد بازدید : 10315)
 پایان نامه لاتین (تعداد بازدید : 10225)  نشریات فارسی (تعداد بازدید : 10122)
 لوح فشرده لاتین (تعداد بازدید : 9962)
 
تعداد کل بازدیدها:  72366