مرور بر اساس نوع مدرک

  • کتابخانه مرکزی
 پایان نامه فارسی (تعداد بازدید : 7124)  کتاب فارسی (تعداد بازدید : 6895)
 لوح فشرده فارسی (تعداد بازدید : 6880)  کتاب لاتین (تعداد بازدید : 6871)
 پایان نامه لاتین (تعداد بازدید : 6621)  نشریات فارسی (تعداد بازدید : 6604)
 لوح فشرده لاتین (تعداد بازدید : 6445)
 
تعداد کل بازدیدها:  47440