مرور بر اساس نوع مدرک

  • کتابخانه مرکزی
 پایان نامه فارسی (تعداد بازدید : 10547)  کتاب فارسی (تعداد بازدید : 10430)
 کتاب لاتین (تعداد بازدید : 10174)  لوح فشرده فارسی (تعداد بازدید : 10120)
 پایان نامه لاتین (تعداد بازدید : 10040)  نشریات فارسی (تعداد بازدید : 9943)
 لوح فشرده لاتین (تعداد بازدید : 9749)
 
تعداد کل بازدیدها:  71003