آیین‎نامه پایان‎نامه‎ها آیین‎نامه پایان‎نامه‎ها

 


آیین نامه استفاده از پایان نامه ها


 شرایط و نحوه استفاده از پایان نامه ها

بخش اطلاع رسانی و مرجع کتابخانه دانشگاه امام رضا (ع)  با دریافت یک نسخه از پایان نامه های دانشجویان در مقطع کارشناسی  و کارشناسی ارشد، پس از ثبت و  فهرست نویسی در اختیار مراجعان قرار می دهد. به منظور حفظ حقوق پدید آورندگان و صاحبان این آثار، استفاده از پایان نامه ها در بخش اطلاع رسانی و مرجع دانشگاه امام رضا (ع) دارای ضوابطی به شرح ذیل می باشد.


ماده۱٫ به منظور استفاده از پایان نامه ها ارائه کارت کتابخانه و یا کارت دانشجویی دانشگاه امام رضا (ع) الزامی می باشد.

ماده۲٫ پایان نامه ها صرفاً قابل استفاده (مطالعه و یادداشت برداری) در داخل بخش مرجع می باشند.

ماده۳٫ پایان نامه ها به هیچ عنوان امانت داده نمی شوند.

ماده۴٫ امکان جستجو  و مشاهده فهرست مندرجات و صفحات ابتدایی پایان نامه ها از طریق پورتال کتابخانه فراهم است.

ماده۵٫ در مورد پایان نامه هایی که متن کامل آن در ایرانداک موجود می باشد، دانلود متن کامل تنها از طریق پایگاه گنج ایرانداک امکان پذیر است.

ماده 6. در مورد پایان نامه های جدید ( سه سال گذشته ) امکان دریافت حداکثر 50 صفحه از آن وجود دارد

تبصره ۵-۲٫ هزینه جداسازی و ارسال به پست الکترونیکی برای هر صفحه از این پایان نامه ها 5000 ریال می باشد.