معرفی کارمندان معرفی کارمندان

پست الکترونیکی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی سمت نام و نام خانوادگی
 

 salari1000@gmail.com

علم اطلاعات و دانش شناسی

دکتری

سرپرست کتابخانه

محمود سالاری

refrence@imamreza.ac.ir

علم اطلاعات و دانش شناسی

کارشناسی ارشد

کارشناس بخش فهرستنویسی منابع چاپی و پایان نامه ها

 آموزش

تامین و دسترسی منابع الکترونیکی

مجیده سنجی

Libport1391@gmail.com

elham.raoufi@gmail.com

علم اطلاعات و دانش شناسی

کارشناسی ارشد

کارشناس بخش فهرستنویسی منابع سمعی – بصری و پایان نامه ها

و پورتال جامع کتابخانه

الهام رئوفی

 library.resource@gmail.com

 elibrary@imamreza.ac.ir

علم اطلاعات و دانش شناسی

کارشناسی

کارشناس بخش مرجع و اطلاع رسانی

و کتابخانه الکترونیکی

اکرم یزداندوست

rzv.lib@imamreza.ac.ir

علم اطلاعات و دانش شناسی

کارشناسی ارشد

کارشناس کتابخانه پردیس رضوان

منیره محمدزاده

loandesk@imamreza.ac.ir

علم اطلاعات و دانش شناسی

کارشناسی

کارشناس بخش امانت و گردش کتاب

مهناز منصوری

acquisition@imamreza.ac.ir  

علم اطلاعات و دانش شناسی

کارشناسی

کارشناس بخش مجموعه سازی و  آماده سازی منابع چاپی و الکترونیکی

  پشتیبان فنی نرم افزار کتابخانه وسیستم های کامپیوتری

جلال برزگر