اخبار، اطلاعیه ها، مطالب مفید و رویدادهای پژوهشی اخبار، اطلاعیه ها، مطالب مفید و رویدادهای پژوهشی

«بازگشت

معرفی همایش ها و کنفرانس های علمی ایران از مهر تا اسفند 1394

کنفرانس های آینده ایران (  موضوعات مهندسی برق، کامپیوتر، شهرسازی، معماری، مدیریت، حسابداری و حسابرسی، اقتصاد، فناوری اطلاعات، زبان، تربیت بدنی ، علوم انسانی و اجتماعی ) در سال 1394

 

برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی عنوان کنفرانس کلیک نمایید.

7 مهر 1394 اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران

8 مهر1394  نخستین همایش بین المللی جامع مدیریت ایران

8 مهر 1394 کنفرانس ملی دستاورهای نوین در برق وکامپیوتر

8 مهر 1394 همایش ملی تازه های پژوهش در علوم ورزشی

8 مهر1394  اولین همایش ملی کارآفرینی پایدار

9 مهر 1394 دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی

9 مهر 1394 اولین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران

10 مهر 1394 هشتمین اجلاس بین المللی سیاستگذاری رشد و توسعه شهری و حفاظت بافت تاریخی در حوزه اوراسیا

13 مهر1394  دومین همایش ملی معماری ،عمران و توسعه نوین شهری

15 مهر 1394 دومین همایش ملی فرهنگ سازمانی و منابع انسانی

16 مهر 1394 اولین کنگره ملی طراحی نوین مهندسی با رویکرد توسعه پایدار و حفظ محیط زیست

16 مهر1394  اولین کنفرانس ملی مدیریت ،نوآوری و کارآفرینی در شرایط اقتصاد مقاومتی

16 مهر 1394 همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی

22 مهر 1394 اولین همایش علمی پژوهشی علوم مدیریت و برنامه ریزی،آموزش و استاندارد سازی ایران

24 مهر1394  همایش ملی معماری و شهرسازی هویت گرا

24 مهر 1394 کنفرانس ملی آینده پژوهی،علوم انسانی و توسعه

26 مهر 1394 اولین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران

28 مهر 1394 اولین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات

30 مهر1394  اولین همایش بین المللی ایده های نو در معماری و شهرسازی

30 مهر1394  سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت

1 آبان 1394 اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران

5 آبان 1394 اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد کاربردی و تجارت

6 آبان 1394 کنگره بین المللی مدیریت ، اقتصاد و توسعه کسب و کار

7 آبان1394 نخستین همایش بین المللی حسابداری واقتصاد ایران

7 آبان1394  نخستین کنگره بین المللی حقوق ایران

7 آبان1394 کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه شهری

7 آبان 1394 اولین همایش بین المللی مدیریت ، اقتصاد و توسعه

12 آبان 1394 پنجمین همایش ملی مهندسی ارزش ایران

12 آبان1394  دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم،مهندسی وتکنولوژی

14 آبان1394  دومین کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری

16 آبان1394  پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت

20 آبان1394  هفتمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر راهبردهای توسعه شهری

20 آبان1394  کنفرانس ملی مدیریت ریسک سازمانی

20 آبان1394  دومین همایش بین المللی اقتصاد سنجی روش ها و کاربردها

20 آبان 1394 اولین کنفرانس ملی دستاوردهای فن آورانه تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران

20 آبان1394  دومین کنگره بین المللی فن آوری، ارتباطات و دانشICTCK2015

20 آبان 1394 چهارمین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق

20 آبان 1394 اولین همایش تخصصی بررسی نقش نخبگان هنری و ورزشی در تحولات فرهنگی جامعه

21 آبان 1394 همایش ملی مدیریت کسب و کار، کارآفرینی و توسعه پایدار

25 آبان 1394 همایش ملی پژوهش های کاربردی علوم های فنی مهندسی و مدیریتی در عرصه دانشگاه، صنعت و مدیریت ایران

25 آبان 1394 سومین همایش ملی شهرسازی و معماری در گذر زمان

25 آبان 1394 سومین همایش الکترونیکی پژوهش های نوین در علوم و فناوری

25 آبان 1394 کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته

26 آبان1394  اولین کنفرانس ملی روشها و کاربردهای نوین در تصمیم گیری

26 آبان 1394 اولین کنفرانس ملی مدیریت شهری ایران

26 آبان1394  پنجمین کنفرانس مدیریت اجرایی

26 آبان1394  هجدهمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران

27 آبان1394  نخستین کنفرانس ملی محاسبات نرم

27 آبان 1394 نخستین کنگره بین المللی آمار ایران

27 آبان1394  همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر

28 آبان1394 مهندسی کامپیوتر و پژوهشهای نیاز محور آخرین دستاوردهای در فناوری اطلاعات

28 آبان 1394 سومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار

1 آذر 1394 دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه

1 آذر1394  دومین کنفرانس بین المللی معماری و فرهنگ شهر پایدار

4 آذر 1394 اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی حسابداری،مدیریت اقتصاد

5 آذر1394  اولین همایش منطقه ای پژوهشهای نظری و کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات

15 آذر1394  کنفرانس ملی آموزش و توسعه منابع انسانی

16 آذر1394  دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت

17 آذر 1394 همایش ملی انرژی، ساختمان و محیط زیست شهری

17 آذر 1394 دومین همایش ملی سیستم‌های هوشمند در مهندسی برق و کامپیوتر

18 آذر 1394 سومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم ،مهندسی و تکنولوژی

19 آذر 1394 همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی

24 آذر 1394 کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی

24 آذر 1394 کنفرانس سالیانه مدیریت استراتژیک

25 آذر 1394 سومین کنفرانس بین المللی تجاری سازی، توسعه ملی و علوم مهندسی

25 آذر 1394 سومین همایش ملی فناوریهای نوین در صنایع برق و رباتیک

25 آذر1394  اولین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی ساختمان و توسعه شهری

25 آذر 1394 سومین همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب‏ وکار

25 آذر1394  اولین همایش ملی حسابداری و حسابرسی

26 آذر 1394 همایش ملی برق، مخابرات و پژوهشهای نیاز محور

26 آذر 1394 دومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران

28 آذر1394  همایش ملّی فرهنگ، کالبد و محیط در معماری و شهر اسلامی

28 آذر 1394 اولین کنفرانس سالانه پژوهش های معماری، شهرسازی و مدیریت شهری

28 آذر1394  همایش ملی نوآوری مالی و توسعه مالی

1 دی 1394 سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک

1 دی 1394 اولین همایش ملی معماری ایرانی، اسلامی سیمای دیروز چشم انداز فردا

3 دی 1394 دومین کنفرانس ملی بهینه‌سازی در علوم و مهندسی

5 دی1394  اولین همایش ملی ریاضیات و علوم مهندسی با رویکرد دانش کاربردی

5 دی1394  اولین همایش ملی اقتصاد، مدیریت و علوم انسانی با رویکرد دانش کاربردی

8 دی1394  سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری

9 دی 1394 اولین کنفرانس ملی روش های عددی در مهندسی عمران NMCE2015

14 دی1394  کنفرانس بین المللی مهندسی ارزش و مدیریت هزینه

16 دی 1394 سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات

16 دی 1394 سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری

23 دی1394  دومین کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی

24 دی 1394 همایش بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم ورزشی

29 دی 1394 نخستین کنفرانس ملی مدیریت دولتی ایران

1 بهمن 1394 همایش ملی دستاوردهای نوین در حسابداری و مدیریت

1 بهمن 1394 سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری

1 بهمن 1394 سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان

1 بهمن 1394 همایش بین المللی معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه

12 بهمن 1394 دومین کنفرانس ملی سیستم های اطلاعاتی

26 بهمن 1394 چهارمین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری

29 بهمن 1394 چهارمین همایش ملی معماری،شهرسازی و پژوهش های نیاز محور با محوریت تحولات نوین و پژوهش های کاربردی

29 بهمن1394  اولین کنفرانس ملی معماری اسلامی، میراث شهری و توسعه پایدار

2 اسفند 1394 سومین همایش منطقه ای کنترل، الکترونیک و هوش مصنوعی

4 اسفند 1394 هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش

6 اسفند 1394 اولین همایش ملی ادبیات کودک و نوجوان

13 اسفند 1394 دومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور

13 اسفند 1394 اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

13 اسفند 1394 کنفرانس ملی چالشهای معاصر در معماری، منظر و شهرسازی

19 اسفند 1394 دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و برق

 

نظر
لینک مطلب :