اخبار، اطلاعیه ها، مطالب مفید و رویدادهای پژوهشی اخبار، اطلاعیه ها، مطالب مفید و رویدادهای پژوهشی

«بازگشت

معرفی همایش ها و کنفرانس های آینده ایران در سال 1395

کنفرانس های آینده ایران (  موضوعات مهندسی برق، کامپیوتر، شهرسازی، معماری، مدیریت، حسابداری و حسابرسی، اقتصاد، فناوری اطلاعات، زبان، تربیت بدنی ، حقوق، علوم انسانی و اجتماعی ) در سال1395

 

۲۰خرداد ۱۳۹۵: دومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی

۲۱خرداد ۱۳۹۵: کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت، روانشناسی

۲۵خرداد ۱۳۹۵: اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی و مطالعات اجتماعی ایران

۲۵خرداد ۱۳۹۵: پنجمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری

۲۶خرداد ۱۳۹۵: چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی

۲۷خرداد ۱۳۹۵: سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران

۲۷خرداد ۱۳۹۵: سومین همایش ملی و سومین همایش بین المللی مدیریت و حسابداری ایران

۲۷خرداد ۱۳۹۵: دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی

۲۸خرداد ۱۳۹۵: کنفرانس بین المللی مهندسی شهرسازی، عمران،معماری

۲۸خرداد ۱۳۹۵: اولین همایش ملی آینده پژوهی، علوم انسانی و امنیت اجتماعی

۳۱خرداد ۱۳۹۵: نخستین کنفرانس ملی معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار

۳۱خرداد ۱۳۹۵: دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی معماری, عمران و محیط زیست شهری

۲تیر ۱۳۹۵: اولین همایش دانشجویی تکنولوژی و پایداری

۳تیر ۱۳۹۵: اولین کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

۱۰تیر ۱۳۹۵: چهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی

۱۰تیر ۱۳۹۵: اولین کنفرانس بین المللی علوم انسانی و توسعه پایدار

۱۰تیر ۱۳۹۵: دومین کنفرانس ملی عمران،معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی بارویکرد مدیریت شهری

۱۰تیر ۱۳۹۵: دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری

۱۰تیر ۱۳۹۵: هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت

۱۰تیر ۱۳۹۵: سومین همایش ملی و اولین همایش بین المللی ایده های نوین در علوم مدیریت و اقتصاد

۱۵تیر ۱۳۹۵: اولین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه شهری

۱۷تیر ۱۳۹۵: اولین کنفرانس کشوری روند فعلی وجهت گیری های آینده آموزش زبان انگلیسی در مدارس ایران

۱۸تیر ۱۳۹۵: اولین کنفرانس سالانه ملی مهندسی برق و بیوالکتریک ایران

۱۸تیر ۱۳۹۵: نخستین کنفرانس سالانه ملی راهکارهای نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی

۱۸تیر ۱۳۹۵: دومین کنفرانس ملی راهکارهای توسعه وترویج آموزش علوم در ایران

۲۳تیر ۱۳۹۵: اولین کنفرانس ملی مهندسی برق و توسعه ملی

۲۴تیر ۱۳۹۵: همایش بهزیستی معنوی، مهارتهای زندگی و سبک زندگی ایرانی اسلامی

۲۴تیر ۱۳۹۵: کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری

۲۴تیر ۱۳۹۵: نخستین کنفرانس ملی تحقیقات بین رشته ای در مهندسی کامپیوتر، برق، مکانیک و مکاترونیک

۲۴تیر ۱۳۹۵: کنفرانس ملی ربات های پروازی

۲۵تیر ۱۳۹۵: دومین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران

۲۵تیر ۱۳۹۵: دومین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی ایران

۲۵تیر ۱۳۹۵: سومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی

۲۹تیر ۱۳۹۵: نخستین کنفرانس سراسری پیشرفتهای نوین در مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداری

۳۰تیر ۱۳۹۵: دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

۳۰تیر ۱۳۹۵: دومین همایش بین المللی معماری،عمران و شهرسازی در آغاز هزاره سوم

۳۰تیر ۱۳۹۵: چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم انسانی

۳۰تیر ۱۳۹۵: سومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران

۳۰تیر ۱۳۹۵: همایش ملی برنامه درسی علوم تجربی در ارتقاء مهارت های تفکرو پژوهش

۳۰تیر ۱۳۹۵: پنجمین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی

۳۰تیر ۱۳۹۵: پنجمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و دومین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز

۳۰تیر ۱۳۹۵: نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016

۳۱تیر ۱۳۹۵: دومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری محیط زیست و مدیریت شهری

۳۱تیر ۱۳۹۵: دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری

۳۱تیر ۱۳۹۵: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی

۳۱تیر ۱۳۹۵: دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی

۱مرداد ۱۳۹۵: اولین کنفرانس مدیریت تجارت جهانی

۵مرداد ۱۳۹۵: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات

۶مرداد ۱۳۹۵: دومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران

۷مرداد ۱۳۹۵: کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری

۷مرداد ۱۳۹۵: کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی

۷مرداد ۱۳۹۵: نخستین کنفرانس سراسری مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات

۹مرداد ۱۳۹۵: نخستین کنفرانس سراسری پژوهش در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی

۱۰مرداد ۱۳۹۵: اولین کنفرانس بین المللی کاربرد پژوهش و تحقیق در علوم و مهندسی

۱۲مرداد ۱۳۹۵: اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی

۱۳مرداد ۱۳۹۵: هشتمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها

۱۵مرداد ۱۳۹۵: نخستین کنفرانس سراسری حقوق و مطالعات قضایی

۲۰مرداد ۱۳۹۵: پنجمین همایش سالانه مدیریت و برند سازی

۲۱مرداد ۱۳۹۵: سومین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران

۲۱مرداد ۱۳۹۵: اولین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و مکاترونیک ایران

۲۴مرداد ۱۳۹۵: چهارمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت با رویکرد علوم پژوهشی نوین

۲۵مرداد ۱۳۹۵: چهارمین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار

۲۵مرداد ۱۳۹۵: کنفرانس پدافند غیرعامل و توسعه پایدار

۲۷مرداد ۱۳۹۵: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران

۲۸مرداد ۱۳۹۵: کنفرانس ملی مهندسی برق

۲۹مرداد ۱۳۹۵: اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در مدیریت، اقتصاد،حسابداری و علوم تربیتی

۳۰مرداد ۱۳۹۵: اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی، علوم و فناوری

۳۰مرداد ۱۳۹۵: سومین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران

۳۰مرداد ۱۳۹۵: دومین همایش بین المللی حسابداری ، اقتصاد و بانکداری

۳۱مرداد ۱۳۹۵: همایش ملی کاربردهای صنعتی فناوری اطلاعات،ارتباطات و کامپیوتر

۱شهریور ۱۳۹۵: سومین کنفرانس ملی علوم انسانی اسلامی

۱شهریور ۱۳۹۵: همایش ملی مهندسی برق مجلسی

۳شهریور ۱۳۹۵: چهارمین جشنواره بین المللی ایران بانک 2016

۳شهریور ۱۳۹۵: دومین همایش دانش، صنعت و تجارت پنبه و گیاهان لیفی

۷شهریور ۱۳۹۵: ششمین کنفرانس بین المللی بحران و ریسک(داووس - سوئیس)

۷شهریور ۱۳۹۵: کنفرانس بین المللی گردشگری، جغرافیا و باستان شناسی

۱۳شهریور ۱۳۹۵: کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت،اقتصاد،کارآفرینی و مهندسی فرهنگی

۱۵شهریور ۱۳۹۵: کنگره بین المللی جامع علوم اجتماعی ایران

۱۷شهریور ۱۳۹۵: کنفرانس پژوهش‌های نوین و مدیریت دانش در علوم انسانی

۱۷شهریور ۱۳۹۵: هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ودانش

۱۸شهریور ۱۳۹۵: کنفرانس ملی نگرشی نو بر چالش های شهر و شهر نشینی

۱۸شهریور ۱۳۹۵: اولین مسابقه کنفرانس بین المللی جامع علوم مهندسی در ایران

۱۸شهریور ۱۳۹۵: چهارمین همایش رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت

۱۹شهریور ۱۳۹۵: دومین همایش ملی کامپیوتر،فناوری اطلاعات وارتباطات اسلامی ایران

۲۰شهریور ۱۳۹۵: چهارمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران

۲۰شهریور ۱۳۹۵: همایش بین المللی مدیریت آموزشی ایران

۲۴شهریور ۱۳۹۵: نخستین همایش جامع بین المللی روانشناسی ، علوم تربیتی و علوم اجتماعی

۲۴شهریور ۱۳۹۵: دومین همایش ملی دستاوردهای نوین تربیت بدنی و ورزش

۲۵شهریور ۱۳۹۵: کنفرانس ملی علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

۲۵شهریور ۱۳۹۵: پنجمین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین

۲۶شهریور ۱۳۹۵: کنفرانس بین المللی فناروی اطلاعات ایران

۳۱شهریور ۱۳۹۵: کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات رفتاری و آسیب های فرهنگی اجتماعی جامعه

۲مهر ۱۳۹۵: کنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران

۲مهر ۱۳۹۵: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی

۴مهر ۱۳۹۵: پنجمین همایش منطقه ای بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت های توزیع نیروی برق غرب و شمالغرب کشور

۷مهر ۱۳۹۵: دومین کنفرانس ملی دستاورهای نوین در برق وکامپیوتر

۱۰مهر ۱۳۹۵: یازدهمین همایش مجازی بین المللی تحولات جدید ایران و جهان

۱۰مهر ۱۳۹۵: کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی

 ۱۵مهر ۱۳۹۵: کنگره بین المللی تحولات نوین پایداری در معماری ، شهرسازی ، عمران و مهندسی ساختمان

۱۷مهر ۱۳۹۵: دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی وروانشناسی و آسیب های اجتماعی ایران

۲۰مهر ۱۳۹۵: کنگره بین المللی جامع مدیریت ایران

۲۶مهر ۱۳۹۵: دومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران

۲۹مهر ۱۳۹۵: دومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

۲۹مهر ۱۳۹۵: سومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران

۱آبان ۱۳۹۵: اولین همایش بین المللی بحرانهای ژئوپلتیکی جهان

۵آبان ۱۳۹۵: پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران

۱۲آبان ۱۳۹۵: همایش ملی پژوهش های کاربردی در افق های نوین عمران و معماری

۱۵آبان ۱۳۹۵: اولین همایش بین المللی ایده های نوین در معماری شهرسازی جغرافیا و محیط زیست پایدار

۱۸آبان ۱۳۹۵: سومین کنفرانس بین المللی معماری و سازه بایونیک

۱۹آبان ۱۳۹۵: جشنواره و کنفرانس ملی فناوری های نوین در صنعت آب و برق

۲۰آبان ۱۳۹۵: اولین کنفرانس بین المللی هوش تجاری ایران

۲۰آبان ۱۳۹۵: کنفرانس ملی زبان و مطالعات آموزشی

۲۰آبان ۱۳۹۵: دومین کنگره ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخشهای توسعه علم و فناوری

۲۷آبان ۱۳۹۵: کنگره بین المللی علوم تربیتی و روانشناسی و سبک زندگی سالم

۱آذر ۱۳۹۵: اولین همایش ملی مهندسی قدرت و نیروگاه های هسته ای

۲آذر ۱۳۹۵: نخستین همایش ملی برنامه ریزی و تحول نظام آموزشی

۳آذر ۱۳۹۵: دومین همایش ملی معماری و شهرسازی سقز

۲۵آذر ۱۳۹۵: سومین همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی ،روانشناسی ، مشاوره و آموزش در ایران

۲۵آذر ۱۳۹۵: کنفرانس بین المللی هنر، معماری و کاربردها

۲۵آذر ۱۳۹۵: اولین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

۲۵آذر ۱۳۹۵: دومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران

۲۵آذر ۱۳۹۵: کنگره بین المللی حقوق شهروندی

۲۶آذر ۱۳۹۵: کنفرانس ملی چالش های مدیریت ایران در چشم انداز 1404

۳۰آذر ۱۳۹۵: کنگره بین المللی جامع حقوق ایران

۹دی ۱۳۹۵: دومین کنگره ملی توانمندسازی جامعه در حوزه علوم اجتماعی روانشناسی و علوم تربیتی

۱۴بهمن ۱۳۹۵: سومین کنفرانس ملی بررسی مسائل جاری آموزش و یادگیری، ادبیات و مترجمی زبان انگلیسی و زبان شناسی

۱۴بهمن ۱۳۹۵: کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی

۲۰اسفند ۱۳۹۵: دومین کنفرانس ملی جغرافیاو برنامه ریزی،معماری و شهرسازی نوین

نظر
لینک مطلب :