اخبار، اطلاعیه ها، مطالب مفید و رویدادهای پژوهشی اخبار، اطلاعیه ها، مطالب مفید و رویدادهای پژوهشی

«بازگشت

مراحل تسویه حساب با کتابخانه دانشگاه امام رضا(ع)

 

انجام تسویه حساب  کلیه دانشجویان دانشگاه امام رضا(ع)، با کتابخانه دانشگاه، منوط به طی مراحل زیر می باشد.

 

1-     تحویل کلیه منابع اطلاعاتی در دست امانت.

2-     پرداخت بدهی تاخیر یا  هزینه  منابع مفقود شده در دست امانت ( پرداخت بدهی با استفاده از کارت بانکی).

3-     تحویل متن کامل  درس سمینار تحقیق بر روی لوح فشرده  ( فایل پیوسته در قالب  word و PDF  )(مربوط به دانشجویان کارشناسی ارشد مجازی و آموزش محور)

4-     تحویل متن کامل پایان نامه بر روی لوح فشرده( مربوط به دانشجویان کارشناسی رشته های مهندسی)

5-     تحویل یک نسخه از پایان نامه ( مربوط به کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد پژوهش محور)

 

لطفا در زمان تحویل نسخه صحافی و لوح فشرده موارد زیر را رعایت کنید:

  •       متن کامل،  همراه با صفحات ابتدایی امضا شده ( فرم صورتجلسه دفاع، فرم اظهارنامه، فرم مجوز چاپ و صحافی، فرم تایید رعایت نکات محتوایی) و ضمائم (ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد)

 

  •       لوح فشرده باید شامل متن کامل پایان نامه به صورت یک سند پیوسته و در دو قالب wordو PDFباشد.   (دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد)

 

  •    مشخصات پایان نامه (عنوان، نام دانشجو و شماره دانشجویی) باید بر روی لوح فشرده نوشته شده باشد.(دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد)

 

  •     در نسخه الکترونیکی پایان نامه دانشجویان کارشناسی برگه امضا شده ممتحنین الزامی می باشد.

 

*  شایان ذکر است برای تسویه دانشجویان ارشد (حضوری و مجازی) مهر و امضای واحد تحصیلات تکمیلی( در برگه مربوط به تسویه با کلیه بخش های دانشگاه) قبل از تسویه با کتابخانه الزامی است .

نظر
لینک مطلب :