اخبار، اطلاعیه ها، مطالب مفید و رویدادهای پژوهشی اخبار، اطلاعیه ها، مطالب مفید و رویدادهای پژوهشی

«بازگشت

سياستها و اولويتهاي پژوهش و فناوري كشور در بازه زماني ١٣٩٦ تا ١٤٠٠ مصوب شوراي عالي عتف

 

سياستها و اولويتهاي پژوهش و فناوري كشور در بازه زماني ١٣٩٦ تا ١٤٠٠ مصوب شوراي عالي عتف

 

 

 

نظر
لینک مطلب :