اخبار، اطلاعیه ها، مطالب مفید و رویدادهای پژوهشی اخبار، اطلاعیه ها، مطالب مفید و رویدادهای پژوهشی

«بازگشت

اولویتهای پژوهشی اتاق فكر سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

قابل توجه پژوهشگران ارجمند

 

اتاق فكر سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی در نظر دارد طرحهای پژوهشی خود را به علاقمندان حوزه پژوهش واگذار نماید.

جهت انتخاب و انجام طرحهای پژوهشی اتاق فكر سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی(به شرح ذيل)، با سركار خانم جلاليان كارشناس پژوهش سازمان (2232512-2232004 داخلي 3436) تماس بگیريد.

 

ü    تعيين راهبردها و اولويتهاي توسعه سازماني در حوزه منابع

ü    بررسي تجارب، افكار و آراء جديد در حوزه تهيه و مجموعه­سازي منابع

ü    شناسايي نيازهاي اطلاعاتي مناطق چندگانه مشهد در راستاي تعريف خط­ مشي مجموعه­ سازي در سازمان

ü    تعيين راهبردها و اولويت هاي توسعه سازماني در حوزه خدمات و اطلاع رساني

ü    بررسي تجارب، افكار و آراء جديد در حوزه خدمات و اطلاع رساني

ü    بررسي زمينه­ هاي بازاريابي خدمات در سازمان

ü    شناسايي قشرها و گروه هاي اجتماعي مخاطب سازمان و ارائه راهكارهاي جذب و رضايت­مندي آنان

ü    بررسي راهكارهاي شكل­ دهي و توسعه فرهنگ مطالعه در مراجعان كتابخانه­ هاي آستان قدس رضوي

ü    بررسي مزيت­ها و قابليت­ هاي سازمان و راهكارهاي برجسته­ سازي آن

ü    بررسي روشها و راههاي جذب زائران به مطالعه در اماكن متبركه

ü    بررسي ميزان آشنايي و استفاده كاربران با منابع اطلاعاتي و ارائه راهكارهايي جهت تسهيل آن

ü    بررسي تجارب و خلاقيت ­هاي نوين ساير سازمانهاي مشابه در حوزه كتابخانه ها و مراكز آرشيوي

ü    بررسي تجارب و خلاقيت هاي نوين ساير سازمانهاي مشابه در حوزه موزه ها

ü    تعيين راهبردها و اولويت هاي توسعه سازماني در حوزه نيروي انساني

ü    بررسي تصوير ذهني كتابداران كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي از سازمان خود

ü    طراحي مدل و رتبه­بندي مؤلفه ­هاي مؤثر بر تصوير ذهني كتابداران كتابخانه مركزي آستان قدس رضوي

ü    بررسي تجارب، افكار و آراء جديد در حوزه كاركنان و نيروي انساني كتابخانه ها

ü    مطالعه علم سنجي توليدات كاركنان سازمان

ü    بررسي عوامل مؤثر بر بهبود جو سازماني

ü    بررسي سبكهاي مديريت در ادارات مختلف سازمان

ü    بررسي و تحليل فعاليتهاي فراسازماني كاركنان و ارائه آئين­ نامه جهت ساماندهي آن

ü    بررسي ميزان موفقيت نظام ارزشيابي كاركنان و مديران در سازمان

ü    بررسي وضعيت نظام پاداش و پيشنهاد كاركنان و ارائه راهكارهايي جهت بهبود و اصلاح آن

ü    تعيين راهبردها و اولويتهاي توسعه سازماني در حوزه ارتباطات

ü    شناسايي و تحليل مؤلفه­ هاي­ تأثيرگذار بر راهبردهاي سازمان

ü    بررسي فرآيندها و چالشهاي مديريت دانش در سازمان

ü    بررسي راهكارهاي عملياتي ­نمودن يافته­ ها و پيشنهادات پايان­ نامه­ هاي مورد حمايت سازمان

ü    شناسايي و بازنگري فرآيندهاي سازمان

ü    بررسي تجارب و خلاقيتهاي نوين موزه هاي برتر دنيا

ü    آسيب شناسي و ترميم نظام انگيزشي كاركنان

ü    تعلق سازماني

ü    تدوين ارزشهاي سازمان

نظر
لینک مطلب :