اخبار، اطلاعیه ها، مطالب مفید و رویدادهای پژوهشی اخبار، اطلاعیه ها، مطالب مفید و رویدادهای پژوهشی

نشست کتابخوان پژوهش
نشست کتابخوان پژوهش در مورد بیشتر بخوانید »
نشست تخصصی از پژوهش تا عمل
نشست تخصصی از پژوهش تا عمل در مورد بیشتر بخوانید »
کارگاه نگرش علمی به پژوهش
کارگاه نگرش علمی به پژوهش در مورد بیشتر بخوانید »
سخنرانی با عنوان اصول موفقیت در کتابداری
سخنرانی با عنوان اصول موفقیت در کتابداری در مورد بیشتر بخوانید »
باشگاه مقاله خوانی: تاثیر کتابخانه های عمومی در ساخت اجتماع
باشگاه مقاله خوانی: تاثیر کتابخانه های عمومی در ساخت اجتماع در مورد بیشتر بخوانید »
نمایش 5 - 1 از 557 نتیجه
تعداد در هر صفحه 5
از 112