کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در تمام مداخل جستجو :
انواع مدارک:
کتاب لاتین
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Sociology, Urban
Printing
Publishers and publishing --Great Britain
Printing industry
Color printing
City planning
City planning --Environmental aspects
Tissue engineering
Sociology, Urban --Great Britain
Graphic design (Typography)
Urban ecology (Sociology)
Emergency management
Cities and townsت‍United Statesت‍History.
Building materials
Electronic commerce
 
پدیدآور:
French, George
Madanipour, Ali
Homann, Jan-Peter, 1964-
Trezise, Frederick James, 1875-
Hough, Michael
Sprigge, Samuel Squire, Sir, 1860-1937.
Sherman, George
Frey, Hildebrand
Konig, Anne
Paul, Downton
Cummings, Twyla J.
Newman, Peter
Keuhn, Wolfgang
Fogelson,Robert M.
Raco, Mike
 
ناشر:
ASTM
Yale University Press
Routledge/Taylor & Francis e-Library
Oswald publishing company
Ashgate Pub. Company
The Inland printer company
E & FN Spon
Springer Science :Business Media:CSIRO
Henry Glaisher
Springer
Policy
Springer Science :Business Media
Imperial Press
Routledge
R.I.T
Island Press
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب لاتین
 
 
Cell and organ printing [electronic resource]
New York Springer   ، 2010
شماره راهنما: ‭EB, R‬,‭857‬,‭.T55‬,‭2010‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Design and color in printing [electronic resource]
Trezise, Frederick James, 1875- ؛  Chicago The Inland printer company   ، 1909
شماره راهنما: ‭EB,Z‬,‭246‬,‭.T82‬,‭1909‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Digital color management : principles and strategies for the standardized print production [electronic resource]
Homann, Jan-Peter, 1964- ؛  Berlin Springer   ، 2009
شماره راهنما: ‭EB, Z‬,‭258‬,‭.J3‬,‭2009‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
E-business @ print: Internet-based services and processes [electronic resource]
Konig, Anne ؛  Berlin ; New York Springer   ، 2005
شماره راهنما: ‭EB,HF‬,‭5548.32‬,‭.K66‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
JDF: process integration, technology, product description [electronic resource]
Keuhn, Wolfgang ؛  Berlin ;New York Springer   ، 2005
شماره راهنما: ‭EB, Z‬,‭244.5‬,‭.K8313‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Practical printing: explaining the ways and means of production in the modern printing plant [electronic resource]
Sherman, George ؛  New York Oswald publishing company   ، 1911
شماره راهنما: ‭EB, Z‬,‭244‬,‭.S53‬,‭1911‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Printing in relation to graphic art [electronic resource]
French, George ؛  Cleveland Imperial Press   ، 1903
شماره راهنما: ‭EB, Z‬,‭246‬,‭.F87‬,‭1903‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
The methods of publishing [electronic resource]
Sprigge, Samuel Squire, Sir, 1860-1937. ؛  London Henry Glaisher   ، 1890
شماره راهنما: ‭EB, Z‬,‭323‬,‭.S76‬,‭1890‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Utilization of E-Commerce by Commercial Printing Companies [ electronic resource]
Cummings, Twyla J. ؛  R.I.T   ، 2006
شماره راهنما: ‭EB,HF‬,‭5548.32‬,‭.C8‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Designing sustainable cities in the developing world [electronic resource]
Gower House, Aldershot Hampshire, England ;Burlington, VT Ashgate Pub. Company   ، 2006
شماره راهنما: ‭EB,HT‬,‭169.5‬,‭.D47‬,‭2006‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Designing the city of reason: Foundations and frameworks [electronic resource]
Madanipour, Ali ؛  New York, NY Routledge   ، 2007
شماره راهنما: ‭EB,NA‬,‭9050‬,‭.M27‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Designing the city: Towards a more sustainable urban form [electronic resource]
Frey, Hildebrand ؛  London ;New York E & FN Spon   ، 1999
شماره راهنما: ‭EB,HT‬,‭165.5‬,‭.F74‬,‭1999‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Dimensions of the sustainable city [electronic resource]
Dordrecht ;London ;New York Springer Science :Business Media   ، 2010
شماره راهنما: ‭EB,HT‬,‭151‬,‭.D525‬,‭2010‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Disrupted cities: When infrastructure fails [electronic Resource]
New York Routledge   ، 2010
شماره راهنما: ‭EB,HV‬,‭551.2‬,‭.D59‬,‭2010‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Ecopolis: Architecture and cities for a changing climate [electronic resource]
Paul, Downton ؛  New York Springer Science :Business Media:CSIRO   ، 2009
شماره راهنما: ‭EB,HT‬,‭241‬,‭.P2‬,‭2009‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Downton: Its rise abd fall, 1880-1950 [electronic resource]
Fogelson,Robert M. ؛  New Haven,london Yale University Press   ، 2001
شماره راهنما: ‭EB,HT‬,‭123‬,‭.F64‬,‭2001‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Durability of building and construction sealants and adhesives [electronic Resource]
West Conshohocken, PA ASTM   ، 2004
شماره راهنما: ‭EB,TA‬,‭418.36‬,‭.D87‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Building sustainable communities: Spatial policy and labour mobility inpost-war Britain [electronic Resource]
Raco, Mike ؛  Bristol, UK Policy   ، 2007
شماره راهنما: ‭EB,HT‬,‭133‬,‭.R32‬,‭2007‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Cities and natural process: A basis for sustainability [electronic resource]
Hough, Michael ؛  London ;New York Routledge/Taylor & Francis e-Library   ، 2004
شماره راهنما: ‭EB,HT‬,‭166‬,‭.H664‬,‭2004‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Cities as sustainable ecosystems: Principles and practices [electronic Resource]
Newman, Peter ؛  Washington, D.C. Island Press   ، 2008
شماره راهنما: ‭EB,HT‬,‭241‬,‭.N49‬,‭2008‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9