کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : resilience
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ح‍ول‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍رال‍ی‌، ری‍چ‍ارد ا
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مدل مدیریت تاب آوری CERT مدلی کامل برای مدیریت عملیاتی تاب آوری
کرالی ، ریچارد ا ؛  تهران bتلفن ناشر : ۴۸۳۹۲۱۳۸،آدرس ناشر :تهران - بزرگراه همت غرب .تقاطع بلوار دهکده المپیک دانشگاه علامه طباطبایی - سازمان مرکزی دانشگاه علامه طباطبایی ، مرکز چاپ و انتشارات   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۸‬,‭‌ک۴‌م۴‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک