کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Sensor Networks
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Sensor networks
Wireless communication systems
Personal communication service systems - Standards
Wireless sensor networks
 
پدیدآور:
Li, Xiang-Yang
Feorster, Anna
Elahi, Ata
Krishnamachari, Bhaskar
 
ناشر:
Cambridge University Press,
Prentice Hall
Cambridge University Press
IEEE Press: Wiley
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Wireless ad hoc and sensor networks
Li, Xiang-Yang ؛  Cambridge ;New York Cambridge University Press   ، 2008
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5103.2‬,‭.L546‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
ZigBee wireless sensor and control network
Elahi, Ata ؛  Upper Saddle River, NJ Prentice Hall   ، 2010
شماره راهنما: ‭TK‬,‭5103.485‬,‭.E43‬,‭2009‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Networking wireless sensors [electronic resource]
Krishnamachari, Bhaskar ؛  Cambridge, UK ;New York Cambridge University Press   ، 2005
شماره راهنما: ‭EB, TK‬,‭7872‬,‭.D48K75‬,‭2005‬
منابع دیجیتال   در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Wireless ad hoc and sensor networks: theory and applications [electronic resource]
Li, Xiang-Yang ؛  Cambridge ;New York Cambridge University Press,   ، 2008
شماره راهنما: ‭EB, TK‬,‭5103.2‬,‭.L546‬,‭2008‬
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Introduction to wireless sensor networks
Feorster, Anna ؛  New Jersey IEEE Press: Wiley   ، 2016
شماره راهنما: ‭TK‬,‭7872‬,‭.D48F67‬,‭2016‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک