کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : Ohio State University
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Value co-creation
firm
Baldrige
Green roof
Options
Computer Mediated Communication
deterministic scheduling
customer-centric business process
Resilience
Information Technology
Strategic Interaction
Service Profit Chain
Transaction Cost Economics
Manning
Reputation
investigation
political risk
role residual
Firm
governance
 
پدیدآور:
Stoel, Michael Dale
Stodnick, Todd Michael
Jeffers, Patrick
Shin, Hyung-Deok Shin
Enz, Matias Guillermo
Cooper, Joseph Thornton
Reid, Maurice Clifford
Stevens, Charles
Heuser, Aden Elizabeth
Mittal, Neeraj
Song, Sangcheol
Pettit, Timothy
Khare, Nilesh
Mackey, Tyson
Liu, Zhixin
McLane, Cara Lynn
Kim, Hyondong
Coyne, Erin
Nandialath, Anup Menon
Coffman, Reid Richards
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5      
1  
پایان نامه لاتین
 
 
Vegetated roof systems: design, productivity, retention, habitat, and sustainability in green roof and ecoroof technology (electronic resource)
Coffman, Reid Richards ؛  Ohio State University 2007
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه لاتین
 
 
Warren H. Manning's role in the development of early spatial analysis techniques (electronic resource)
McLane, Cara Lynn ؛  Ohio State University 1997
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه لاتین
 
 
Role Residual: A Longitudinal Investigation of the Antecedents and Consequences of Enduring Role-Set Expectations (electronic resource)
Cooper, Joseph Thornton ؛  Ohio State University 2009
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه لاتین
 
 
Reputation as Information: A Multilevel Approach to Reputation in Organizations (electronic resource)
Coyne, Erin ؛  Ohio State University 2010
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه لاتین
 
 
Co-creation of Value: Managing Cross-functional Interactions in Buyer-Supplier Relationships (electronic resource)
Enz, Matias Guillermo ؛  Ohio State University 2009
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه لاتین
 
 
An Examination of the Use of Synchronous Computer-Mediated Communication Technology in Work Teams (electronic resource)
Heuser, Aden Elizabeth ؛  Ohio State University 2009
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه لاتین
 
 
Information technology and process performance: an empirical investigation of the complementarities between IT and non-IT resources (electronic resource)
Jeffers, Patrick ؛  Ohio State University 2003
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه لاتین
 
 
Examining and Integrating Transaction Cost Economics and Resource-Based View Explanations of the Firmب s Boundary Choices (electronic resource)
Khare, Nilesh ؛  Ohio State University 2010
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه لاتین
 
 
Strategic impacts of compensation system on organizational outcomes: an empirical study of the conceptualizations of fit and flexibility in the compensation design (electronic resource)
Kim, Hyondong ؛  Ohio State University 2006
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه لاتین
 
 
Capacity allocation and rescheduling in supply chains (electronic resource)
Liu, Zhixin ؛  Ohio State University 2007
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه لاتین
 
 
Essays on corporate diversification and firm value (electronic resource)
Mackey, Tyson ؛  Ohio State University 2006
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه لاتین
 
 
Efficiency enhancing effects of IT investment on other factor inputs and accounting identity approach to value of IT (electronic resource)
Mittal, Neeraj ؛  Ohio State University 2004
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه لاتین
 
 
Essays on the Role of Unobservables in Corporate Strategy (electronic resource)
Nandialath, Anup Menon ؛  Ohio State University 2009
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه لاتین
 
 
Supply Chain Resilience: Development of a Conceptual Framework, an Assessment Tool and an Implementation Process (electronic resource)
Pettit, Timothy ؛  Ohio State University 2008
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه لاتین
 
 
An Analysis of the Baldrige Quality Philosophy within the State of Ohio's Department of Education (electronic resource)
Reid, Maurice Clifford ؛  Ohio State University 2008
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه لاتین
 
 
The role of uncertainty in transaction cost and resource-based theories of the firm (electronic resource)
Shin, Hyung-Deok Shin ؛  Ohio State University 2003
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه لاتین
 
 
The Value Of Switching And Growth Options In Foreign Direct Investment (electronic resource)
Song, Sangcheol ؛  Ohio State University 2008
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه لاتین
 
 
A Legitimacy-Based Approach to Political Risk (electronic resource)
Stevens, Charles ؛  Ohio State University 2010
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه لاتین
 
 
Driving retail store peformance: a service profit chain perspective (electronic resource)
Stodnick, Todd Michael ؛  Ohio State University 2005
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه لاتین
 
 
The antecedents and consequences of shared business-IT understanding: an impirical investigation (electronic resource)
Stoel, Michael Dale ؛  Ohio State University 2006
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5