کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : London
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Machine translating
Soccre fans-Europe
Exercise-psychological aspects
Sports-law and legislation-United States
Discrimination in sports - Great Britain
leisure - economic aspects
Soccer
French language - translating into English
Sport - physiologicalsapect - cogresses
Sport - sociological aspects
Doping in sports-Social aspects
Sport - social aspects
sport - social aspects
sport - moral and ethical aspects
English language - Textbooks for foreign speakers
Translating and interpreting
Sport - Germany - hisrory
Sex discrimination in Sports
 
پدیدآور:
Cashmore,Ernest
Biddle,Stuart
Brackeneidge , Celia
Waddington,Ivan
Grtton , chris ,1948-
Seal, Bernard
Loland , Sigmund
Hervey,Sandor G. J.
Lefevere,Andrpe
Dunning , Erice
 
ناشر:
Spon press
E and FN Spon
Routledege
Longman
Routledg
Routledge
Garland Publishing,inc
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب لاتین
 
 
Fair play in sport : A moral norm system
Loland , Sigmund ؛  London : New York Routledg   ، 2002
شماره راهنما: ‭GV‬,‭706‬,‭.L65‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Scienc and soccer
London : New York Routledge   ، 2003
شماره راهنما: ‭GV‬,‭943‬,‭.S36‬,‭2003‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Spoilsports : understanding and oreventung sextual exploitation in sport
Brackeneidge , Celia ؛  London : Newyork Routledge   ، 2001
شماره راهنما: ‭GV‬,‭706‬,‭.B73‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Sport matters : socialogical studies of sport, violence and civvilization
Dunning , Erice ؛  London :New York Routledge   ، 2001
شماره راهنما: ‭GV‬,‭706.5‬,‭.D85‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Making sense of sport
Cashmore,Ernest ؛  London:NewYork Routledge   ، 2001
شماره راهنما: ‭GV‬,‭706.5‬,‭.C38‬,‭2000‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Sport and physical education in germany
London : New york Routledge   ، 2002
شماره راهنما: ‭GV‬,‭611‬,‭.S635‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Gender and sport :a reader
London : New York Routledge   ، 2002
شماره راهنما: ‭GV‬,‭706.5‬,‭.G48‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب لاتین
 
 
Advances in sport liesur and ergonomics
London : New York Routledge   ، 2002
شماره راهنما: ‭RC‬,‭1235‬,‭.A384‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Race , Sport , and British society
London : New York Routledge   ، 2001
شماره راهنما: ‭GV‬,‭706.32‬,‭.R316‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Sport stars : the cultural politics of sporting celebrity
London : New York Routledge   ، 2001
شماره راهنما: ‭GV‬,‭706.5‬,‭.S77‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Economics of sport and recreation
Grtton , chris ,1948- ؛  London : New York Spon press   ، 2001
شماره راهنما: ‭GV‬,‭181.3‬,‭G73‬,‭2000‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Translation,rewriting,and the manipulation of literary fame
Lefevere,Andrpe ؛  London;Newyork Routledge   ، 1992
شماره راهنما: ‭PN‬,‭241‬,‭.L4T7‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Thinking French translation
Hervey,Sandor G. J. ؛  London;NewYork Routledege   ، 2002
شماره راهنما: ‭PC‬,‭2498‬,‭.H4T5‬,‭2002‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب لاتین
 
 
Computers in Translation
London;NewYork Routledge   ، 1992
شماره راهنما: ‭P‬,‭308‬,‭.C6‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب لاتین
 
 
Sports and the law
NewYork;London Garland Publishing,inc   ، 1999
شماره راهنما: ‭KF‬,‭3989‬,‭.S67‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب لاتین
 
 
Vocabulary builder 2
Seal, Bernard ؛  London Longman   ، 1989
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1128‬,‭.A2S4383‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب لاتین
 
 
Vocabulary builder 1
Seal, Bernard ؛  London Longman   ، 1989
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1128‬,‭.A2S438‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب لاتین
 
 
Psychology of physical activity
Biddle,Stuart ؛  London;NewYork Routledge   ، 2001
شماره راهنما: ‭RA‬,‭781‬,‭.B5P6‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب لاتین
 
 
Fanatics
London;NewYork Routledge   ، 1998
شماره راهنما: ‭GV‬,‭943.9‬,‭.F3‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب لاتین
 
 
Sport,health and drugs
Waddington,Ivan ؛  London;NewYork E and FN Spon   ، 2000
شماره راهنما: ‭RC‬,‭1230‬,‭.W3S6‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9