کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : Electrical and Computer Engineering
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Photovoltaics
adaptive antennas
computer vision
analog circuits
CMOS W band Distributed Phase Shifters CMOS Varactors
Impatient Customers
Vehicular Traffic
power amplifier
Speed estimation
Pulsed-IV
two-level inverter
Large Signal Network Analyzer
supply
target tracking
Waveform scheduling
Computer Vision
participatory sensing
channel estimation
nonlinear control
wind power
 
پدیدآور:
Ghosh, Amrita
Fiorentini, Lisa
Chakravarty, Anu
Carroll, Brian Michael
Welton, Sean P.
Dzimano, Gwinyai J.
Gangammanavar, Harshavardhana J
Church, Christopher Michael
Cooper, Lee Alex Donald
Fleischer, Christian Georg
Balasubramanian, Venkatesh
Abu-hamdeh, Muthanna S
Ding, Liya
Balcioglu, Yalcin
Dhillon, Gurbhej Singh
Doo, Seok Joo
Gebreel, Abd Almula G. M
Gallagher, Jonathan G
Balasubramanian, Sidharth
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
پایان نامه لاتین
 
 
Load Modulation Through Varactor Tunable Matching Networks. (electronic resource)
Welton, Sean P. ؛  Electrical and Computer Engineering 2011
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه لاتین
 
 
Modeling of Bi-directional Converter for Wind Power Generation (electronic resource)
Abu-hamdeh, Muthanna S ؛  Electrical and Computer Engineering 2009
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه لاتین
 
 
Low-voltage and low-power libraries for Medical SoCs (electronic resource)
Balasubramanian, Sidharth ؛  Electrical and Computer Engineering
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه لاتین
 
 
Characterization of sub-90 nm Gate Length RF MOSFETs using Large Signal Network Analyzer (electronic resource)
Balasubramanian, Venkatesh ؛  Electrical and Computer Engineering 2009
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه لاتین
 
 
Integrated V2V Wireless Network and Vehicular Traffic Simulator Design (electronic resource)
Balcioglu, Yalcin ؛  Electrical and Computer Engineering 2009
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه لاتین
 
 
Analysis of Sparse Channel Estimation (electronic resource)
Carroll, Brian Michael ؛  Electrical and Computer Engineering 2009
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه لاتین
 
 
A Novel Architecture for Supply-Regulated Voltage-Controlled Oscillators (electronic resource)
Chakravarty, Anu ؛  Electrical and Computer Engineering 2010
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه لاتین
 
 
Participatory Air Quality Monitoring System (electronic resource)
Electrical and Computer Engineering 2010
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه لاتین
 
 
Estimation of Adaptive Antenna Induced Phase Biases in Global Navigation Satellite Systems Receiver Measurements (electronic resource)
Church, Christopher Michael ؛  Electrical and Computer Engineering 2009
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه لاتین
 
 
High Performance Image Analysis for Large Histological Datasets (electronic resource)
Cooper, Lee Alex Donald ؛  Electrical and Computer Engineering 2009
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه لاتین
 
 
TUNABLE TIME DELAY ELEMENTS IN CMOS 90nm TECHNOLOGY FOR NOVEL VCO IMPLEMENTATION (electronic resource)
Dhillon, Gurbhej Singh ؛  Electrical and Computer Engineering 2010
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه لاتین
 
 
Modelling and Recognition of Manuals and Non-manuals in American Sign Language (electronic resource)
Ding, Liya ؛  Electrical and Computer Engineering 2009
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه لاتین
 
 
New Pulsed-IV Pulsed-RF Measurement Techniques For Characterizing Power FETs For Pulsed-RF Power Amplifier Design (electronic resource)
Doo, Seok Joo ؛  Electrical and Computer Engineering 2008
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه لاتین
 
 
Modeling Of Photovoltaic Systems (electronic resource)
Dzimano, Gwinyai J. ؛  Electrical and Computer Engineering 2008
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه لاتین
 
 
Nonlinear Adaptive Controller Design For Air-breathing Hypersonic Vehicles (electronic resource)
Fiorentini, Lisa ؛  Electrical and Computer Engineering 2010
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه لاتین
 
 
Measuring Vehicle Speed with Occlusion Handling in Vision-based Traffic Surveillance (electronic resource)
Fleischer, Christian Georg ؛  Electrical and Computer Engineering 2009
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه لاتین
 
 
Likelihood as a Method of Multi Sensor Data Fusion for Target Tracking (electronic resource)
Gallagher, Jonathan G ؛  Electrical and Computer Engineering 2009
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه لاتین
 
 
Optimal Coding and Scheduling Techniques for Broadcasting Deadline Constraint Traffic Over Unreliable Wireless Channels (electronic resource)
Gangammanavar, Harshavardhana J ؛  Electrical and Computer Engineering 2009
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه لاتین
 
 
Simulation and Implementation of Two-Level and Three-Level Inverters by MATLAB and RT-LAB (electronic resource)
Gebreel, Abd Almula G. M ؛  Electrical and Computer Engineering 2011
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه لاتین
 
 
Optimum Waveform Scheduling with Software Defined Radar for Tracking Applications (electronic resource)
Ghosh, Amrita ؛  Electrical and Computer Engineering 2010
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4