کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۹۶
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ب‍رق‌
ن‍رم‌اف‍زار ادوب‍ی‌ آف‍ت‍ر اف‍ک‍ت‍ز
م‍ک‍ات‍رون‍ی‍ک‌
ت‍ب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
اس‌ .پ‍ی‌ .اس‌ .اس‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
خ‍رده‌ ف‍روش‍ی‌
ن‍ظری‍ه‌ س‍ی‍گ‍ن‍ال‌ ه‍ا
م‍داره‍ای‌ م‍ج‍ت‍م‍ع‌
ن‍رم‌اف‍زار پ‍ی‌ اس‍پ‍ای‍س‌
م‍خ‍اب‍رات‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ح‍س‍اب‍داران‌ رس‍م‍ی‌ ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
آر( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
وی‍ن‍دوز م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌، س‍رور
ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
م‍ت‍ل‍ب‌
س‍ی‌ ش‍ارپ‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
م‍خ‍اب‍ره‌ از راه‌ دور ک‍وان‍ت‍وم‍ی‌ دو طرف‍ه‌
 
پدیدآور:
م‍خ‍ت‍اری‌، ه‍ادی‌، ۱۳۶۳-
م‍ک‍ورم‍ی‍ک‌، ک‍ی‍ت‌
اح‍م‍دی‌ لاری‍ج‍ان‍ی‌، اح‍م‍د،- ۱۳۶۴
ک‍ری‍م‍ی‌،م‍ح‍ب‍وب‍ه‌
م‍ق‍س‍م‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا، ۱۳۴۹-
م‍رت‍ض‍وی‌ زارج‌، ح‍س‍ن‌، ۱۳۶۰-
رام‌ ک‍ی‍ش‍ن‌، وای‌.
س‍ی‍ف‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۵۰-
رس‍ت‍م‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا، ۱۳۴۸-
م‍وس‍وی‌، س‍ج‍اد، ۱۳۶۲-
ب‍اق‍ری‌ دی‍زج‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۴۵-
س‍ل‍طان‍ی‌ ش‍ری‍ف‌ آب‍ادی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۷۲-
م‍ه‍رب‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۵۷-
خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌،درس‍ا
ش‍و، ه‍وئ‍ی‌ پ‍ی‍ائ‍و، ۱۹۳۰ - م‌
خ‍س‍روان‍ی‌، م‍ح‍م‍دک‍اظم‌، ۱۳۷۲-
وی‍ن‍ت‍رب‍ون‌، دی‌.ای‌.
آب‍اب‍ای‍ی‌، ب‍ه‍ن‍ام‌، ۱۳۶۲-
دی‍ت‍ل‌، پ‍ل‌، ۱۹۶۹ - م‌
 
ناشر:
ک‍ی‍وم‍رث‌
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌
ک‍ل‍ک‌ زری‍ن‌
ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ک‍ی‍ان‌
ارم‍غ‍ان‌ ه‍ن‍ر
ن‍ش‍ر ات‍ح‍اد
س‍ه‍ا دان‍ش‌
ف‍ن‍ی‌ - م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
آم‍وخ‍ت‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
آی‍لار
ت‍ای‍م‍از
ع‍ل‍وم‌ پ‍وی‍ا: ام‍ی‍د ان‍ق‍لاب‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
شبیه سازی و ساخت سنسور علایم حیاتی ( حرارت و نبض ) مچ بند هوشمند سالمندان
خلیلی ،درسا ؛  دانشگاه بین المللی امام رضا (ع ) فنی و مهندسی   ، ۱۳۹۶
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
تحلیل عملکرد پروتکل مخابره از راه دور کوانتومی دو طرفه در برابر نویز
کریمی ،محبوبه ؛  دانشگاه بین المللی امام رضا(ع ) فنی - مهندسی   ، ۱۳۹۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات آزمون های ورودی عضویت در جامعه حسابداران رسمی ایران ( با پاسخ های تشریحی ) ۱۳۹۵ -۱۳۸۲
مهربانی ، حسین ، ۱۳۵۷- ؛  تهران کیومرث   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۱۶‬,‭‌ف‍لا۹۴‌م۹‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کلید مهندسی شناخت ، طراحی و ساخت منبع تغذیه و UPS [ یو. پی . اس . ]
احمدی لاریجانی ، احمد،- ۱۳۶۴ ؛  تهران سها دانش   ، ۱۳۹۶
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
کتاب همراه کاربردی ، آشنایی با آی - سی های متداول در الکترونیک
سیف ، محمدرضا، ۱۳۵۰- ؛  تهران سها دانش   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۷۴‬,‭‌س۹‌ک۲‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ترمودینامیک پیشرفته برای مهندسان
وینتربون ، دی .ای . ؛  تهران علوم پویا: امید انقلاب   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۶۵‬,‭و۹۳‌ت۴‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهبردهای بازاریابی خرده فروشی جهانی
رام کیشن ، وای . ؛  اصفهان آموخته   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۲۹‬,‭ر۲ر۲‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مخابرات آنالوگ و دیجیتال
شو، هوئی پیائو، ۱۹۳۰ - م ؛  تهران تایماز   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۲/۵‬,‭‌ش۹‌م۳‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
اتوماسیون صنعتی و مکاترونیک = Automation & Mechatronics
رستمی ، حمیدرضا، ۱۳۴۸- ؛  تهران نشر اتحاد   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۱۶۳/۱۲‬,‭ر۵‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اختصارات و عبارات در سیستم های مخابراتی (انتقال ، سوئیچ ، دیتا، نیرو، ساختمان )
باقری دیزج ، علیرضا، ۱۳۴۵- ؛  تهران نشر اتحاد   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۲‬,‭‌ب۲۴‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم پایه ای مهندسی برق گرایش کنترل
خسروانی ، محمدکاظم ، ۱۳۷۲- ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۴۵‬,‭‌خ۵‌م۷‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مدارهای الکتریکی ۲ همراه با H-Spice, P-Spice [ اچ اسپایس ، پی اسپایس ]
سلطانی شریف آبادی ، علی ، ۱۳۷۲- ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴‬,‭‌س۷۵‌م۴۳‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مباحث پیشرفته بهینه سازی کاربردی در MATLAB [ مطلب ]: الگوریتم های فراابتکاری ، بهینه سازی خطی و غیرخطی ، روش های عددی و پارامتریک ، مشتق گیری تک متغیره و چندمتغیره ، بهینه سازی چندهدفه ، جعبه ابزار بهینه سازی (ژنتیک ، مقید، نامقید، کوادراتیک ، ...)
مختاری ، هادی ، ۱۳۶۳- ؛  تهران کلک زرین   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌م۲۵‌م۲‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آموزش زبان برنامه نویسی R [ آر.]
آبابایی ، بهنام ، ۱۳۶۲- ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۶/۴۵‬,‭آ۴آ۲‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
سیستم عامل
مقسمی ، حمیدرضا، ۱۳۴۹- ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌م۷۳‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ویندوز سرور۲۰۱۶
مرتضوی زارج ، حسن ، ۱۳۶۰- ؛  تهران ارمغان هنر   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌س۹۴‌م۴۱۷‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
چگونه با Visual C [ ویژوال سی شارپ ] برنامه بنویسیم
دیتل ، پل ، ۱۹۶۹ - م ؛  تهران آیلار   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۹۵د۹‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل داده های آماری باSPSS 24 [اس . پی . اس . اس .۲۴ ]
مکورمیک ، کیت ؛  تهران نشر دانشگاهی کیان   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۳۲‬,‭‌م۸‌ت۳‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آموزش After Effects [ افتر افکتز] از طریق پروژه
موسوی ، سجاد، ۱۳۶۲- ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭TR‬,‭۸۵۸‬,‭‌م۸آ۸‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
روش شناسی علم طراحی برای سیستم های اطلاعاتی و مهندسی نرم افزار
تهران نگاه دانش   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۸/۵‬,‭ر۸۷‬,‭۱۳۹۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9