کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : گ‍ی‍ن‍ارد، دوم‍ی‍ن‍ی‍ک‌، ۱۹۸۱ - م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ود .ج‍ی‌ .اس‌.
 
پدیدآور:
گ‍ی‍ن‍ارد، دوم‍ی‍ن‍ی‍ک‌، ۱۹۸۱ - م‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ آت‍ی‌ن‍گ‍ر: وی‍ن‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
وب اشیا
گینارد، دومینیک ، ۱۹۸۱ - م ؛  تهران انتشارات آتی نگر: وینا   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۵۹۱۵‬,‭‌گ۹و۲‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک