کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : گ‍وردون‌، ن‍ی‍ل‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دی‍اب‍ت‌ -- ورزش‌درم‍ان‍ی‌
ت‍ن‍ف‍س‌ -- ان‍دام‍ه‍ا -- ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا -- ورزش‌درم‍ان‍ی‌
خ‍س‍ت‍گ‍ی‌ م‍زم‍ن‌ -- ورزش‌درم‍ان‍ی‌
آرت‍روز -- ورزش‌ درم‍ان‍ی‌
دی‍اب‍ت‌ -- ورزش‌ درم‍ان‍ی‌
م‍غ‍ز -- م‍رگ‍ه‍ا -- ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا -- ورزش‌ درم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
گ‍وردون‌، ن‍ی‍ل‌، ۱۹۵۶-
۳گ‍وردون‌، ن‍ی‍ل‌
گ‍وردون‌، ن‍ی‍ل‌
 
ناشر:
ش‍ه‍رآب‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍اه‍ن‍ر ک‍رم‍ان‌
ع‍ل‍م‌ و ح‍رک‍ت‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اختلالات تنفسی
گوردون ، نیل ؛  کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭V-RC‬,‭۷۳۵‬,‭و۴‌گ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اختلالات تنفسی : راهنمای کامل تمرینات ورزشی
گوردون ، نیل ؛  تهران علم و حرکت   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۷۳۵‬,‭و۴‌گ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آرتریت : راهنمای کامل تمرینات ورزشی
گوردون ، نیل ، ۱۹۵۶- ؛  تهران علم و حرکت   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۹۳۳‬,‭‌گ۹آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
سکته مغزی : راهنمای کامل تمرینات ورزشی
گوردون ، نیل ، ۱۹۵۶- ؛  تهران علم و حرکت   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۳۸۸/۵‬,‭‌گ۹‌س۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دیابت : راهنمای کامل تمرینات ورزشی
گوردون ، نیل ، ۱۹۵۶- ؛  تهران علم و حرکت   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۶۶۱‬,‭و۴‌گ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کامل ورزشی ویژه بیماران دیابتی
گوردون ، نیل ؛  تهران شهرآب   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۶۶۱‬,‭و۴‌گ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آرتریت : راهنمای کامل تمرین شما
گوردون ، نیل ، ۱۹۵۶- ؛  کرمان دانشگاه شهید باهنر کرمان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۹۳۳‬,‭‌گ۹آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
خستگی مزمن
۳گوردون ، نیل ؛  تهران علم و حرکت   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RB‬,‭۱۵۰‬,‭‌خ۵‌گ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک