کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : گ‍رم‍ا -- ان‍ت‍ق‍ال‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ی‍روگ‍اه‌ ه‍ای‌ ب‍رق‌
ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
گ‍رم‍ا -- ان‍ت‍ق‍ال‌
 
پدیدآور:
س‍ن‍ج‍ل‌، ی‍ون‍وس‌
ه‍ول‍م‍ن‌، ج‍ک‌ ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌
ن‍ج‍اری‍ان‌، س‍ی‍ام‍ک‌، ۱۳۴۲-
س‍ی‍ف‌، ب‍ح‍ری‌، ۱۳۷۱-
 
ناشر:
ن‍وپ‍ردازان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
س‍ه‍ادان‍ش‌
ن‍ش‍ر ن‍م‍ا: ج‍ه‍ان‌ ف‍ردا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ رض‍ا (ع‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ترمودینامیک مهندسی
سنجل ، یونوس ؛  مشهد دانشگاه امام رضا (ع )   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۱۱‬,‭‌س۸۴‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبانی انتقال حرارت و جرم در سیستم های حیاتی
نجاریان ، سیامک ، ۱۳۴۲- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۲۰‬,‭‌ن۳‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
انتقال حرارت
هولمن ، جک فیلیپ ؛  مشهد نشر نما: جهان فردا   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۲۰‬,‭‍ه۹‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
انتقال حرارت
هولمن ، جک فیلیپ ؛  مشهد نوپردازان   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳۲۰‬,‭‍ه۹‌ف‍لا۸‬,‭ال‍ف‌۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با تجهیزات نیروگاهی و پالایشگاهی
سیف ، بحری ، ۱۳۷۱- ؛  تهران سهادانش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۱۱۹۱‬,‭‌س۹آ۵‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک