کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ک‍ه‍ن‌، رض‍ا، ۱۳۵۷-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍داره‍ای‌ ب‍رق‍ی‌ - م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‌ ه‍ا
 
پدیدآور:
ک‍ه‍ن‌، رض‍ا، ۱۳۵۷-
 
ناشر:
ن‍گ‍اه‌ دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات چهارگزینه ای سیگنال ها و سیستم ها
کهن ، رضا، ۱۳۵۷- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ک۹۲‌م۳‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوال های چهارگزینه ای مدارهای الکتریکی
کهن ، رضا، ۱۳۵۷- ؛  تهران نگاه دانش   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۴۵۴‬,‭‌ک۹‌م۳‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک