کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ن‍ت‍رل‌ک‍ن‍ن‍ده‌ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌پ‍ذی‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ی‍ک‍روک‍ن‍ت‍رل‍ر۸۰۵۱
ک‍ن‍ت‍رل‌ک‍ن‍ن‍ده‌ه‍ای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌پ‍ذی‍ر
 
پدیدآور:
اوی‍س‍ی‌ف‍ر، اک‍ب‍ر،۱۳۶۴-
خ‍اک‍پ‍ور، ف‍ی‍ض‌ال‍ل‍ه‌
ق‍اب‍وس‍ی‌، ف‍رب‍د، ۱۳۵۲-
پ‍رت‍وی‌ ف‍ر،م‍ح‍م‍د م‍ه‍دی‌
م‍زی‍دی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ک‍م‍ال‍ی‌، م‍ه‍رداد
ف‍ان‍ی‌، رض‍ا
ص‍داق‍ت‌، م‍رت‍ض‍ی‌
م‍ح‍م‍د ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌، اح‍م‍د، ۱۳۵۶-
اف‍ش‍ار، اح‍م‍د
ب‍ول‍ت‍ن‌، وی‍ل‍ی‍ام‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌، ۱۳۴۴-
ک‍م‍ال‍ی‌، م‍ه‍رداد، ۱۳۵۱-
 
ناشر:
س‍ای‍ه‌ گ‍س‍ت‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ رض‍ا(ع‌)
آف‍رن‍گ‌
م‍ص‍ب‍اح‌
ن‍ص‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌. واح‍د ن‍ج‍ف‌ آب‍اد
ن‍ص‌: ک‍ت‍اب‌ ای‍ران‍ی‍ان‌
ب‍اغ‍ان‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ن‍ص‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر
بولتن ، ویلیام ؛  مشهد دانشگاه امام رضا(ع )   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۹‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کنترل کننده های برنامه پذیر
حسینی ، ابراهیم ، ۱۳۴۴- ؛  تهران موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۹‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با میکروکنترلر۸۰۱۹۶
افشار، احمد ؛  تهران موسسه علمی و فرهنگی نص   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۹‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
میکروکنترلر8051 [هشت هزار و پنجاه و یک ]
خاکپور، فیض الله ؛  یزد مصباح   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۹‌خ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
میکروکنترلر 8051 [هشت هزار و پنجاه و یک ]
مزیدی ، محمدعلی ؛  مشهد باغانی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل میکروکنترلرهای AVR[ای .وی . آر]
پرتوی فر،محمد مهدی ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۹‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
میکروکنترلر 1508 با زبان اسمبلی و C [سی ]
مزیدی ، محمدعلی ؛  مشهد باغانی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل Simatic Manager (سیماتیک منیجر)
صداقت ، مرتضی ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۹‌ص۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
میکروکنترلرهای PIC [پی . ای . سی ] و با کامپایلر ...
کمالی ، مهرداد ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۹‌ک۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل PLC[پی . ال . سی ] = کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر...
قابوسی ، فربد، ۱۳۵۲- ؛  تهران آفرنگ   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۹‌ق۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل simatic s7-200 PLC [پی .ال .سی سیماتیک اس .۲۰۰-۷]
اویسی فر، اکبر،۱۳۶۴- ؛  قزوین سایه گستر   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۹‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مدارهای اصولی و پایه میکروکنترلر(بر اساس میکروکنترلرهای AVR [ای وی آر] و 8051 [۸۰۵۱] )
فانی ، رضا ؛  تهران نص : کتاب ایرانیان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۹‌ف۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
بررسی مفاهیم ریزپردازنده براساس میکروکنترلر۸۰۵۱
محمد شفیعی ، احمد، ۱۳۵۶- ؛  نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامی . واحد نجف آباد   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۹‌م۳۵‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آموزش مباحث میکروکنترلرهای AVR به کمک سیستم آموزشی MKAVR با کامپایلر BASCOM
کمالی ، مهرداد، ۱۳۵۱- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۲۳‬,‭‌ک۹‌ک۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک