کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍م‍ردرد - ورزش‌ درم‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍م‍ردرد - ورزش‌ درم‍ان‍ی‌
ک‍م‍ردرد -- ورزش‌ درم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
زروار، م‍ح‍س‍ن‌
اع‍ل‍م‍ی‌ ه‍رن‍دی‌، ب‍ه‍ادر
م‍ک‍ن‍زی‌،راب‍ی‍ن‌
ق‍اس‍م‌ن‍ژاد، م‍ه‌پ‍ری‌
 
ناشر:
ع‍ص‍ر ان‍ت‍ظار
ب‍ام‍داد ک‍ت‍اب‌
ش‍ه‍رآب‌: ن‍ش‍ر س‍ارب‍ان‌
ن‍ش‍ر ف‍روغ‌ ان‍دی‍ش‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کمردرد به زبان ساده
اعلمی هرندی ، بهادر ؛  [تهران ] نشر فروغ اندیشه   ، [۱۳۷۵؟]
شماره راهنما: ‭RD‬,‭۷۷۱‬,‭‌ک۸‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پیشگیری و درمان کمر درد شما"از طریق روشهای مکنزی "
مکنزی ،رابین ؛  تهران شهرآب : نشر ساربان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭RD‬,‭۷۷۱‬,‭‌ک۸‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کمردرد( علل بروز کمردرد)
قاسم نژاد، مه پری ؛  تهران بامداد کتاب   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭RD‬,‭۷۷۱‬,‭‌ک۸‌ق۱۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تمرینات ثباتی مخصوص برای ورزشکاران مبتلا به کمر درد
زروار، محسن ؛  تهران عصر انتظار   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭RD‬,‭۷۷۱‬,‭‌ک۸ز۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک