کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ک‍ری‍م‍ی‍ان‌، م‍ج‍ی‍د، ۱۳۶۵-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍پ‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ا -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
س‍ام‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ب‍ازخ‍ورد
 
پدیدآور:
درف‌، ری‍چ‍ارد
ک‍ری‍م‍ی‍ان‌، م‍ج‍ی‍د، ۱۳۶۵-
 
ناشر:
ش‍ه‍رآب‌: آی‍ن‍ده‌ س‍ازان‌
ف‍روزش‌
ش‍ه‍رآب‌: آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
تشریح کامل مسائل سیگنالها و سیستمها آلن اپنهایم ، آلن ویلسکی ، حمید نواب
کریمیان ، مجید، ۱۳۶۵- ؛  تبریز فروزش   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۰۲‬,‭‌ف‍لا۸‌س۹۲۲‬,‭ب‌۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حل المسائل اصول و مبانی تکنیک پالس
کریمیان ، مجید، ۱۳۶۵- ؛  تهران شهرآب : آینده سازان   ، ۱۳۹۱
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۶۸‬,‭‌ت۲‌م۷۲‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های کنترل مدرن
درف ، ریچارد ؛  تهران شهرآب : آینده سازان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۲۱۶‬,‭د۴‌س۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک