کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ک‍ام‍پ‍ای‍ن‌، ب‍ارب‍ارا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دی‍اب‍ت‌ - ورزش‌ درم‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍ام‍پ‍ای‍ن‌، ب‍ارب‍ارا
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ورزش در کنترل بیماری قند
کامپاین ، باربارا ؛  [تهران ] دانشگاه آزاد اسلامی ، مرکز انتشارات علمی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۶۶۱‬,‭و۴‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک