کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ک‍ام‍پ‍ای‍ل‍ر (ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر - )راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ (ع‍ال‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ام‍پ‍ای‍ل‍ر (ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر - )راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ (ع‍ال‍ی‌
 
پدیدآور:
راف‍ع‌، وح‍ی‍د
 
ناشر:
گ‍س‍ت‍رش‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
درس و کنکور کامپایلر
رافع ، وحید ؛  تهران گسترش علوم پایه   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭ر۲۳د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک