کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : چ‍ک‍ام‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍طال‍ع‍ه‌ و ف‍راگ‍ی‍ری‌
آم‍ادگ‍ی‌ ج‍س‍م‍ان‍ی‌
ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ - پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا - چ‍ک‍ی‍ده‌ ه‍ا
ورزش‌ -- اث‍ر ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
ت‍م‍ری‍ن‌( ورزش‌
ه‍ن‍ر -- واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
لاک‍ت‍ات‌ خ‍ون‌
ورزش‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍دن‌ ان‍س‍ان‌ -- ح‍رک‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ک‌ گ‍ی‍ن‍س‌، پ‍ی‍ت‍ر م‍رت‍ن‌
ه‍اردی‌، ل‍و
م‍ی‍رع‍اب‍دی‍ن‍ی‌، اح‍م‍د
ک‍ری‍در، ری‍چ‍ارد
م‍ک‌ گ‍ل‍ی‍ن‌، ج‍ورج‌
ول‍ت‍م‍ن‌، آرت‍ور
ک‍رام‍ت‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۲۸-
ع‍ل‍ی‍ج‍ان‍ی‌، ع‍ی‍دی‌
 
ناشر:
چ‍ک‍ام‍ه‌
ن‍ش‍ر چ‍ک‍ام‍ه‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
چگونه درس بخوانیم ؟ چگونه امتحان بدهیم ؟
میرعابدینی ، احمد ؛  تهران چکامه   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭V-LB‬,‭۱۰۴۹‬,‭‌م ۹‌چ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه خلاصه پایان نامه های رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی تا پایان سال ۱۳۸۲
تهران چکامه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۵۱۱‬,‭‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
پاسخ لاکتات خون به فعالیت ورزشی
ولتمن ، آرتور ؛  تهران چکامه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۲۱‬,‭و۸‌پ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آمادگی جسمانی پویا
مک گلین ، جورج ؛  تهران چکامه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۴۸۱‬,‭‌م۷۵آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
علم تمرین
علیجانی ، عیدی ؛  تهران چکامه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۴۸۱‬,‭‌ع۸‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
بیش تمرینی در ورزش
کریدر، ریچارد ؛  تهران نشر چکامه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۱۲۳۵‬,‭‌ک۴‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بیومکانیک ورزش و تمرین
مک گینس ، پیتر مرتن ؛  تهران چکامه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QP‬,‭۳۰۳‬,‭‌م۷‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
آمادگی روانی برای ورزشکاران حرفه ای
هاردی ، لو ؛  تهران چکامه   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۷۰۶/۴‬,‭‍ه۲آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات و واژگان هنرهای تجسمی : انگلیسی - فارسی
کرامتی ، محسن ، ۱۳۲۸- ؛  تهران چکامه   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭N‬,‭۳۳‬,‭‌ک۴‌ف۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک