کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : چ‍پ‍م‍ن‌، اس‍ت‍ی‍ون‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍طل‍ب‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
م‍طل‍ب‌ ( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌)
م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌ ب‍رق‍ی‌
 
پدیدآور:
چ‍پ‍م‍ن‌، اس‍ت‍ی‍ون‌
چ‍پ‍م‍ن‌ ، اس‍ت‍ی‍ون‌
 
ناشر:
ن‍وپ‍ردازان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌
ن‍ص‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز
ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ف‍ره‍م‍ن‍د: ن‍ه‍ر دان‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی MATLAB [ مطلب ] برای مهندسین
چپمن ، استیون ؛  تهران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌چ۲‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ماشین های الکتریکی
چپمن ، استیون ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۰۰۰‬,‭‌چ۲‌م۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول ماشینهای الکتریکی
چپمن ، استیون ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۲۰۰۰‬,‭‌چ۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی MATLAB [مطلب ] برای مهندسان
چپمن ، استیون ؛  تهران نوپردازان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌چ۲‌ب۴‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اصول برنامه نویسی با MATLAB [مطلب ]
چپمن ، استیون ؛  تهران نشر دانشگاهی فرهمند: نهر دانش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌چ۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک