کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : چ‍ن‍درس‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ان‍ی‍اک‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اک‍س‍س‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ - آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
 
پدیدآور:
 
ناشر:
چ‍ن‍درس‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ان‍ی‍اک‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش میکروسافت اکسس ایکس پی = Microsoft Access xp [ منبع الکترونیکی ]
چندرسانه های انیاک   ، [-۱۳۸؟]
شماره راهنما: ۸۹آ۲پ‌ /،۷۶/۹ ، AQ ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک