کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : چ‍ان‌، ل‍وئ‍ی‍س‌ م‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رده‌ب‍ن‍دی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ک‍ن‍گ‍ره‌
ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
 
پدیدآور:
چ‍ان‌، ل‍وئ‍ی‍س‌ م‍ی‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‍دار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای ایمراث بر رده بندی کتابخانه کنگره
چان ، لوئیس می ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۶‬,‭‌ک۹‌چ۲‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فهرست نویسی و رده بندی
چان ، لوئیس می ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۳/۵‬,‭‌چ۲‌ف۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای رده بندی کتابخانه کنگره
چان ، لوئیس می ؛  تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۹۶‬,‭‌ک۹‌چ۲۳‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک