کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : پ‍ورزرگ‍ر، ف‍اطم‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
خ‍طوط ب‍رق‌
 
پدیدآور:
پ‍ورزرگ‍ر، ف‍اطم‍ه‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
شبکه های ارتباطی خط قدرت
پورزرگر، فاطمه ؛  دانشگاه امام رضا(ع ) ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶ ،۲ش‌۹پ‌ /،ک‌ /۱۵ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.ن‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک