کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : پ‍ل‍ووس‍ک‍ی‌ ،آن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ت‍اب‌ - ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ رش‍د - ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌
 
پدیدآور:
پ‍ل‍ووس‍ک‍ی‌ ،آن‌
 
ناشر:
ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌. ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍روش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی کتابهای کودکان در کشورهای رو به رشد
پلووسکی ،آن ؛  تهران صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران . انتشارات سروش   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۲۸۹‬,‭‌پ۸‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک