کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍زش‍ک‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دس‍ت‍گ‍اه‌ ع‍ض‍لان‍ی‌ اس‍ک‍ل‍ت‍ی‌ -- ب‍ی‍م‍اری‌ ه‍ا -- ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ پ‍زش‍ک‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌
 
پدیدآور:
وای‍س‌، روب‍رت‍ا
ک‍لارک‍س‍ون‌، ه‍ی‍زل‌
 
ناشر:
ش‍ه‍رآب‌: م‍ح‍رم‌ راز
آوای‌ ظه‍ور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ماساژ درمانی
وایس ، روبرتا ؛  تهران شهرآب : محرم راز   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۷۰۵‬,‭و۹‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اندازه گیری اسکلتی - عضلانی
کلارکسون ، هیزل ؛  تهران آوای ظهور   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۹۲۵/۷‬,‭‌ک۸‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک