کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍رت‍ون‍گ‍اری‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ -- وس‍ای‍ل‌ و ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍رت‍ون‍گ‍اری‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ -- وس‍ای‍ل‌ و ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌
 
پدیدآور:
ن‍ج‍اری‍ان‌، س‍ی‍ام‍ک‌،- ۱۳۴۲
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌. واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی دستگاههای رادیولوژی از دیدگاه مهندسی
نجاریان ، سیامک ،- ۱۳۴۲ ؛  تهران جهاد دانشگاهی . واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۷۸/۵‬,‭‌ن۳‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک