کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ش‍ی‍وه‌ن‍ام‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ش‍ی‍وه‌ن‍ام‍ه‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
ه‍ن‍ر -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ -- روش‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ه‍ا --ش‍ی‍وه‌ن‍ام‍ه‌
 
پدیدآور:
ف‍دای‍ی‌ ع‍راق‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا،۱۳۲۴-
اورت‌، ی‍وری‍س‌ لاری‌
م‍ق‍ب‍ل‍ی‌، آن‍اه‍ی‍ت‍ا، ۱۳۴۶-
ای‍ران‌ ن‍ژاد پ‍اری‍زی‌، م‍ه‍دی‌،۱۳۱۴-
ع‍ن‍دل‍ی‍ب‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۳۶-
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)،م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
آذرخ‍ش‌
م‍دی‍ران‌
ف‍خ‍راک‍ی‍ا
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پایان نامه و رساله دانشگاهی : پژوهش ، نگارش و دفاع
فدایی عراقی ، غلامرضا،۱۳۲۴- ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )،مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۶۹‬,‭‌ف۳۶‌پ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
روش تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری
عندلیب ، علیرضا، ۱۳۳۶- ؛  تهران آذرخش   ، ۱۳۹۰
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰/۵۵‬,‭ر۹‌ع۸۶‬,‭۱۳۹۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول پایان نامه نویسی (از انتخاب موضوع تا دفاع نهایی )
ایران نژاد پاریزی ، مهدی ،۱۳۱۴- ؛  تهران مدیران   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۶۹‬,‭‌ف‍لا۹۲‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
روش تحقیق به زبان ساده و کاربردی برای دانشجویان هنر به همراه نگارش پایان نامه با دفاعیه موفق
مقبلی ، آناهیتا، ۱۳۴۶- ؛  تهران فخراکیا   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ‭N‬,‭۸۵‬,‭‌م۷ر۹‬,‭۱۳۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
انجام پایان نامه دوره فوق لیسانس از آغاز تا انتها
اورت ، یوریس لاری ؛  تهران جامعه شناسان   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۶۹‬,‭‌ف‍لا۸۳‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک