کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : پ‍اس‍داری‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
داده‌ ک‍اوی‌
 
پدیدآور:
پ‍اس‍داری‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
داده کاوی در تجارت
پاسداری ، محمد رضا ؛  دانشگاه امام رضا (ع ) ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۳۸۵ ،۲ د۲پ‌ /، ک‌ /۴ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.ن‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک