کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : وی‍ل‍ک‍ی‍ن‍ز، ش‍ون‌، ۱۹۷۵ - م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ -- اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا -- راه‍ن‍م‍ای‌ م‍طال‍ع‍ه‌
 
پدیدآور:
وی‍ل‍ک‍ی‍ن‍ز، ش‍ون‌، ۱۹۷۵ - م‌
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ م‍ه‍ب‍د
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل CCNP security secure 642-637 [ سی . سی . ان . پی . سکیوریتی سکیور۶۴۲-۶۳۷ ]
ویلکینز، شون ، ۱۹۷۵ - م ؛  ورامین موسسه انتشاراتی مهبد   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵۹‬,‭و۹‌م۴‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک