کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : واح‍د اح‍م‍دی‍ان‌، ج‍واد، ۱۳۵۳-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍خ‍ت‌ اف‍زار
 
پدیدآور:
واح‍د اح‍م‍دی‍ان‌، ج‍واد، ۱۳۵۳-
 
ناشر:
ن‍اق‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
سخت افزار کاربردی رایانه
واحد احمدیان ، جواد، ۱۳۵۳- ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۷۸۸۷/۵‬,‭و۲۲‌س۳‬,‭۱۳۹۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک