کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ه‍زارخ‍ان‍ی‌، اردش‍ی‍ر، ۱۳۴۰-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ه‍وش‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌
 
پدیدآور:
ه‍زارخ‍ان‍ی‌، اردش‍ی‍ر، ۱۳۴۰-
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
موجک ها در هوش محاسباتی
هزارخانی ، اردشیر، ۱۳۴۰- ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی امیرکبیر   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۳۵‬,‭‍ه۴‌م۸‬,‭۱۳۹۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک