کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ه‍دای‍ت‍ی‌ ، س‍ح‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ج‍م‍ع‌ چ‍ن‍د ع‍م‍ل‍ون‍دی‌
 
پدیدآور:
ه‍دای‍ت‍ی‌ ، س‍ح‍ر
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
الگوریتم ضرب بوث و شبیه سازی آن با زبان توصیف سخت افزاری Verilog [وریلاگ ]
هدایتی ، سحر ؛  دانشگاه امام رضا (ع ) ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۱۳۸۶ ،۷ال‍ف‌۴ه‌ /،ک‌ /۱۲ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.س‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک