کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ن‍ی‍ک‍وئ‍ی‌، ح‍م‍ی‍را
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
پ‍ی‍ک‍ر ب‍ن‍دی‌ س‍رور
 
پدیدآور:
ن‍ی‍ک‍وئ‍ی‌، ح‍م‍ی‍را
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
مدیریت و پیکر بندی سرورهای شبکه مایکروسافت
نیکوئی ، حمیرا ؛  مشهد دانشگاه امام رضا(ع ) ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۲ ،۴م‌۹ ن‌ / ، ک‌ /۶۲۹ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.ن‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک