کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ن‍ی‍ازی‌، ن‍ف‍ی‍س‍ه‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍ان‍ی‍ت‍وری‍ن‍گ‌
 
پدیدآور:
ن‍ی‍ازی‌، ن‍ف‍ی‍س‍ه‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی یک سیستم مانیتورینگ برای وسایل منزل
نیازی ، نفیسه ؛  مشهد دانشگاه امام رضا(ع ) ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۱۳۹۳ ،۴ط۹ ن‌ / ، ک‌ /۶۱۰ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.س‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک