کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ن‍وی‍ف‍رت‌، ارن‍س‍ت‌، ۱۹۰۰ - م‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌ -- ص‍ن‍ع‍ت‌ و ت‍ج‍ارت‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ا
م‍ع‍م‍اری‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ن‍وی‍ف‍رت‌، ارن‍س‍ت‌، ۱۹۰۰ - م‌
 
ناشر:
ش‍ه‍رآب‌ : آی‍ن‍ده‌س‍ازان‌
طح‍ان‌
ام‍ی‍د ان‍ق‍لاب‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات معماری نویفرت = Architect's data 2013
نویفرت ، ارنست ، ۱۹۰۰ - م ؛  تهران امید انقلاب   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۱۵۱‬,‭‌ن۹‌ن۹‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
[نویفرت آرشیتکتس دیتا] Neufert architects data با کامل ترین ترجمه متن زیرنویس تصاویر و جداول
نویفرت ، ارنست ، ۱۹۰۰ - م ؛  تهران شهرآب : آینده سازان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۱۵۱‬,‭‌ن۹‌ن۹‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اطلاعات معماری نویفرت ۲۰۱۴
نویفرت ، ارنست ، ۱۹۰۰ - م ؛  تهران طحان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۱۵۱‬,‭‌ن۹‌ن۹‬,‭۱۳۹۲ب‌‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک