کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ن‍وی‍دی‌، م‍ژگ‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
اج‍زای‌ [ edirG گ‍ری‍د
 
پدیدآور:
ن‍وی‍دی‌، م‍ژگ‍ان‌
 
ناشر:
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی حریم خصوصی درGRID [ گرید]
نویدی ، مژگان ؛  مشهد دانشگاه امام رضا(ع ) ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۳۸۷ ،۴ب‌۹ن‌ /،ک‌ /۵۶ ،ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر.ن‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک