کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ن‍ظام‌ خ‍ی‍رآب‍ادی‌، اح‍س‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ال‍ن‍ه‍ای‌ ورزش‍ی‌
م‍ه‍ارت‌ ه‍ای‌ ح‍رک‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
ن‍ص‍ی‍ری‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌، ۱۳۴۴-
ن‍ظام‌ خ‍ی‍رآب‍ادی‌، اح‍س‍ان‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ ق‍ل‍م‌ و ورزش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
مقایسه وضعیت ایمنی و بهداشت سالن های شهر مشهد
نظام خیرآبادی ، احسان ؛  دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ۱۳۸۴-۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۳۸۴ ،۷م‌۶ن‌ /،ال‍ف‌ /۱۱ ،ت‍رب‍ی‍ت‌ب‍دن‍ی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
عوامل موثر بر رشد حرکتی
نصیری ، اسماعیل ، ۱۳۴۴- ؛  مشهد انتشارات قلم و ورزش   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۱۳۳‬,‭‌ن۶‌ع۹‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک