کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ن‍ص‍ب‌ و راه‌ ان‍دازی‌ - ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ن‍ص‍ب‌ و راه‌ ان‍دازی‌( ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ن‍ص‍ب‌ و راه‌ ان‍دازی‌ - ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
 
پدیدآور:
ک‍ش‍اورزم‍ه‍ر،م‍ح‍م‍ود
 
ناشر:
گ‍روه‌ ن‍رم‌ اف‍زاری‌ پ‍ارس‌
گ‍روه‌ ن‍رم‌ اف‍زاری‌ روی‍ال‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ن‍وی‍ن‌ پ‍ن‍دار
ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ پ‍رن‍ی‍ان‌
پ‍ازی‍ن‍ه‌م‍ه‍رج‍رد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش تصویری نصب ویندوز و پارتیشین بندی
کشاورزمهر،محمود ؛  تهران پازینه مهرجرد   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ن۶‌ک۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
لوح فشرده فارسی
 
 
[ درایور کالکشن ]Driver Collection [ منبع الکترونیکی ]
تهران گروه نرم افزاری رویال   ، [۱۳۸۶؟]
شماره راهنما: ۴د۶ن‌/، ۷۶/۷۶ ، AQ ، س‍ی‌ دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
لوح فشرده فارسی
 
 
راه انداز سخت افزار سیستم =300000 Driver for Windows XP and Vista & 7 [ منبع الکترونیکی ]
تهران گروه نرم افزاری رویال   ، [۱۳۸۸؟]
شماره راهنما: ۲ر۶ن‌/، ۷۶/۷۶ ، AQ ،دی‌وی‌دی‌،V
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
لوح فشرده فارسی
 
 
راه انداز سخت افزاری اتوماتیک Driver Pack 14.12 solution [درایور پک ۱۴/۱۲ سولوشن ] [ منبع الکترونیکی ]
تهران شرکت مهندسی پرنیان   ، [۱۳۹۳؟]
شماره راهنما: ۱۳۹۳ ،۲ ر۶ن‌/، ۷۶/۷۶ ، AQ ، دی‌وی‌دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
لوح فشرده فارسی
 
 
[درایور پک ۲۰۱۶ ] Driver Pack 2016 [ منبع الکترونیکی ]
تهران گروه نرم افزاری پارس   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۳۹۴ ،۴ د۶ن‌/، ۷۶/۷۶ ، AQ ، دی‌وی‌دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
لوح فشرده فارسی
 
 
[درایور پک سلوشن ] Driver Pack solution [ منبع الکترونیکی ]
تهران موسسه فرهنگی نوین پندار   ، ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۳۹۵ ،۴۲ د۶ن‌/، ۷۶/۷۶ ، AQ ، دی‌وی‌دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
لوح فشرده فارسی
 
 
[درایور پک سلوشن ۲۰۱۸ ] Driver Pack solution 2018 [ منبع الکترونیکی ]
تهران موسسه فرهنگی نوین پندار   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ۱۳۹۶ ،۴۲ د۶ن‌/، ۷۶/۷۶ ، AQ ، دی‌وی‌دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک