کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ن‍ای‍ب‌ پ‍ور، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۶۵-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
س‍ام‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ام‍ن‍ی‍ت‍ی‌
ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
 
پدیدآور:
ن‍ای‍ب‌ پ‍ور، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۶۵-
خ‍اک‍ی‌، م‍ه‍ی‍ار، ۱۳۶۶-
 
ناشر:
ن‍اق‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
پیاده سازی مرکز عملیات امنیت با استفاده از رویکردهای برتر SEIM [اس .ای .آی .ام .]
نایب پور، علی ، ۱۳۶۵- ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۹۷
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۹۷۰۵‬,‭‌ن۲‌پ۹‬,‭۱۳۹۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر شبکه های کامپیوتر
خاکی ، مهیار، ۱۳۶۶- ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۹۶
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۵۱۰۵/۵‬,‭‌خ۲‌م۷‬,‭۱۳۹۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک