کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : م‍ی‍پ‍ل‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ی‍پ‍ل‌( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
م‍ی‍پ‍ل‌ ( ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -)آم‍وزش‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
م‍ی‍پ‍ل‌(ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
 
پدیدآور:
ض‍ی‍ای‍ی‌ ،م‍ج‍ی‍د
ه‍ی‍ل‌
ن‍ادری‌، ام‍ی‍ر
 
ناشر:
گ‍س‍ت‍رش‌ دن‍ی‍ای‌ ن‍رم‌ اف‍زار
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ن‍ش‍ر ف‍رن‍از
ن‍اق‍وس‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مرجع کامل Maple8(میپل ۸ )
ضیایی ،مجید ؛  تهران ناقوس   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹۵‬,‭‌ض۹‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز و راهنمای میپل V
هیل ؛  [تهران ] نشر فرناز   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۵۵/۷‬,‭‌م۹‍ه۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
لوح فشرده فارسی
 
 
آموزش جامع Maple 10 [میپل ۱۰ ][منبع الکترونیکی ]
تهران گسترش دنیای نرم افزار   ، [۱۳۸۷؟]
شماره راهنما: ۸آ۹م‌/، ۱۵۵/۷ ، AQ ، س‍ی‌ دی‌
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حساب دیفرانسیل و انتگرال با میپل
نادری ، امیر ؛  تهران دانشگاه صنعتی شریف ، موسسه انتشارات علمی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۱/۵‬,‭د۲‌ن۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک