کتابخانه مرکزی  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : م‍ی‍ل‍ز، ک‍ری‍س‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍اک‍ت‌ه‍ای‌ م‍ع‍م‍اری‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
م‍ی‍ل‍ز، ک‍ری‍س‌
 
ناشر:
ش‍ه‍رآب‌: آی‍ن‍ده‌ س‍ازان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
طراحی معماری با استفاده از ماکت سازی : راهنمای کارگاهی در ساخت و استفاده از ماکت های معماری
میلز، کریس ؛  تهران شهرآب : آینده سازان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۹۷۰‬,‭‌م۹‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۹۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
لوح فشرده فارسی
 
 
طراحی معماری با استفاده از ماکت سازی : راهنمای کارگاهی در ساخت و استفاده از ماکت های معماری [منبع الکترونیکی ]
تهران شهرآب : آینده سازان   ، ۱۳۹۲
شماره راهنما: ۱۳۹۲ ،۴ط /، ۲۹۷۰ ، AN ،س‍ی‌ دی‌
منابع دیجیتال   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک